ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัท อีทีที จำกัด เปลี่ยนเวลาทำการใหม่ เป็นวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00น.- 17.00น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

:: New Product ::

SEN54-SDN

SENSOR HOLD SEN54

CABLE GHR-06 150CM

ET-SWITCHING ADAPTER 5V 3A TISI TYPE J/U

ET-SWITCHING ADAPTER 5V 2A TISI TYPE J/H/B/U

MODBUS RTU RELAY1/IN1

MODBUS ETHERNET DIN

BOX DIN 115X90X40 mm CLEAR

BBC MICRO:BIT V2.2

BBC MICRO:BIT SET A V2.2

BBC MICRO:BIT SET B V2.2

ET-MODBUS WEATHER SHT31+BH1750

ET-MODBUS WEATHER SHT31

DIN35-CLIP-SSR

WP8028ADAM-8DI/8DO

ET-MODBUS WEATHER BH1750

SSR-40-DA

TX0108 3.3-5V LEVEL

ET-SMART FARM V1 PLUS

ET-WEATHER SHT31+BH1750 SENSOR

ET-WEATHER SHT31

ET-SMART FARM V1

ET-ESP32 RS485 V3

ET-SHT20-5V WATER PROOF SENSOR

BH1750 LIGHT COVER SENSOR V3

BH1750 LIGHT COVER SENSOR & SP13-6P V3

ET-MODBUS RTU SHT31 & BH1750 BOX V3

SENSOR HOLD TR08

LPC1769FBD100 (สินค้าใหม่ 100% จากโรงงานผู้ผลิต)

MODBUS DIN 32 INPUT PNP

MODBUS DIN 32 INPUT NPN

ET-BASE PI PICO

ET-I2C SW4/OUT4

RS485-LRS01-SURGE PROTECTOR

PICO-LCD-1.14

PICO ALL GPIO

ET-PICO EXP PROJECT

ET-PICO EXP

RASPBERRY PI PICO

JUMPER BOX 840

:: บทความ ::


บทความ: ET-ESP8266-RS485 ตอนที่ 3 สั่งงานรีเลย์ผ่านเว็บ

บทความ: ET-ESP8266-RS485 ตอนที่ 2 ใช้งาน RTC DS3231 และ NTP

บทความ: ET-ESP8266-RS485 ตอนที่ 1 ติดตั้งใช้งาน MicroPython

ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ สามารถติดต่อ

--ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้--