ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัท อีทีที จำกัด เปลี่ยนเวลาทำการใหม่ เป็นวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00น.- 17.00น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

:: New Product ::

BOX DIN 115X90X40 mm CLEAR

BBC MICRO:BIT V2.2

BBC MICRO:BIT SET A V2.2

BBC MICRO:BIT SET B V2.2

ET-MODBUS WEATHER SHT31+BH1750

ET-MODBUS WEATHER SHT31

DIN35-CLIP-SSR

WP8028ADAM-8DI/8DO

ET-MODBUS WEATHER BH1750

SSR-40-DA

TX0108 3.3-5V LEVEL

ET-SMART FARM V1 PLUS

ET-WEATHER SHT31+BH1750 SENSOR

ET-WEATHER SHT31

ET-SMART FARM V1

ET-ESP32 RS485 V3

ET-SHT20-5V WATER PROOF SENSOR

BH1750 LIGHT COVER SENSOR V3

BH1750 LIGHT COVER SENSOR & SP13-6P V3

ET-MODBUS RTU SHT31 & BH1750 BOX V3

SENSOR HOLD TR08

LPC1769FBD100 (สินค้าใหม่ 100% จากโรงงานผู้ผลิต)

MODBUS DIN 32 INPUT PNP

MODBUS DIN 32 INPUT NPN

ET-BASE PI PICO

ET-I2C SW4/OUT4

RS485-LRS01-SURGE PROTECTOR

PICO-LCD-1.14

PICO ALL GPIO

ET-PICO EXP PROJECT

ET-PICO EXP

RASPBERRY PI PICO

JUMPER BOX 840

ET-FF-BOX160

ET-FM-BOX160

RW10MF-40SET

RW10MM-40SET

RW10FF-40SET

JUMPER BOX 140

MODBUS WIFI DIN

DR-15-12 DIN

DR-15-24 DIN

LORA-RAK4270-AS923 MODULE

MODBUS RTU RELAY2/IN2-DIN BOX

MODBUS RTU RELAY 4/IN4-DIN

BH1750 LIGHT COVER SENSOR

BH1750 LIGHT COVER SENSOR & SP13-6P

4-20mA SIGNAL BOX

ET-I2C TEST OUT

DR-60-24 DIN

SOIL MOISTURE H/T/EC MODBUS RTU

WP3082ADAM-8AI

ET-MODBUS RTU SHT31 & BH1750 BOX V2

ET-WIFI-LORA NODE


ET-MODBUS RTU SHT31 & DS18B20 BOX V2

ET-RELAY4-DIN

ET-ESP32 LORA NODE

ET-IN2-RELAY MODULE

ET-IN2-MOROR MODULE


ET-ESP32-RS485 V2

LORA-RAK4200-AS923 MODULE

ANTENNA LORA 915M

18650 BATTERY 3.7V/3000 mA

BOX WATER PROOF 100X68X50 mm

BOX WATER PROOF158X90X65 mm

BOX WATER PROOF158X90X65 mm CLEAR

BOX DIN 125X94X40 mm GRAY


SP13 WATERPROOF CON 4PIN

SP13 WATERPROOF CON 6PIN

ET-OPTO DCIN4-DIN

ET-MOSFET-OUT4-DIN

ET-MODBUS RTU DS18B20 BOX V2

ET-STEP UP 5V/12V

ET-STEP UP 5V/12V

CASE COVER BBC

BBC MICRO:BIT V2

BBC MICRO:BIT SET A V2

BBC MICRO:BIT SET A

BBC MICRO:BIT SET B V2

BBC MICRO:BIT SET B

PROJECT PCB M6

AVR-ISP-MKII-USB

SOIL ET-DSP I2C LED 16 X 8

SOIL MOISTURE-H MODBUS RTU

ET-MICRO BIT BIG EXP

ET-MICRO BIT MINI EXP

ET-KIT BIG BOX

ET-KIT MINI BOX

ET-ADC VR-NTC KIT (NTC 10K)

ET-ADC SENSOR KIT (LDR)

ET-ADC SENSOR KIT (TEMP)

ET-ADC SENSOR KIT (HALL EFFECT)

ET-ADC VR-NTC KIT (VR 10K)

ET-ADC SENSOR KIT (REFLEX)

ET-IR SENSOR KIT (BREAK-BEAM)

ET-IR SENSOR KIT (IR REMOTE)

ET-LED TRAFFIC RGB KIT (LED RGB)

ET-RGB 1X1 KIT

ET-BUZZER KIT

ET-RELAY KIT

ET-LED TRAFFIC LED KIT (TRAFFIC)

ET-SW KIT

ET-DC MOTOR DRIVE KIT

LJ12A3-4-Z/BY

RASPBERRY PI4-MOD B-4G

EMI FILTER

MICRO BIT:ROBOT MAQUEEN PLUS

ROBOT MAQUEEN PLUS

HC-SR04 SENSOR

HC-SR501 SENSOR

MC-38 MAGNETIC SW

MAX7219 DOT 8 X 32 DISPLAY

SOIL MOISTURE SENSOR

ET-SOIC14 TO DIP14

AC-POWER-CORD-2P

BOX DIN 115 x 94 x 40 mm

BOX DIN 95 x 97 x 40 mm. GRAY

เรียนรู้ เข้าใจ ใช้งาน BBC MICRO:BIT ด้วยภาษา MicroPython

ET-MODBUS RTU PM2.5 BOX V2

DB15 MALE TERMINAL

SPL-62 TERMINAL

ET-CONV_RJ11

BOX DIN 88X37X59 mm

ET-BME280 WATER PROOF SENSOR

ET-SHT21 WATER PROOF SENSOR

MODBUS RTU RELAY16

MODBUS RTU/TCP ADM-5805G

ET-MODBUS RTU SHT31 BOX V2

ET-HUB 4 BOX

ET-BASE AVR EASY4809

WHEEL 4 SHAFT 6.5CM

ET-BBC ROBOT KIT + MICRO BIT

ET-BBC ROBOT KIT

ET-BBC ROBOT + MICRO BIT

ET-BBC ROBOT

GRAY SERVO MOTOR 270

CABLE 3P-3P-20CM

CABLE 3P-3P-30CM

BLOCK 3X2 COLOR FUL

BATTERY 6XAA HOLDER

CON 40 PIN BBC 1.27mm-V

CON 40 PIN BBC 1.27mm-H

TECHNIC PIN WITH FRICTION SET10

BASE PLATE 16X32

หนังสือ “ เรียนรู้ เข้าใจ ใช้งาน Raspberry Pi3 ” ... (เพิ่มเติมบทที่ 17 การปฏิสัมพันธิ์ด้วย PyGame)

ET-MODBUS RTU IN3/OUT2/SHT31 BOX

ET-MODBUS RTU IN3/OUT2

ET-MODBUS RTU SHT31 BOX

ET-RS422/485 POWER HUB BOX

ET-CONV 3P TO 10P

TECHNIC BRICKS 1x14

TECHNIC BRICKS 1x10

ET-I2C 5P HUB

ET-I2C 4P HUB

ET-RELAY 5V 8CH

PZEM-016 MODBUS

ET-CONV DB25 FM-DIN

MODBUS RTU RELAY2/IN2

ET-CAN HAT

ET-RS485 HAT

MINI RELAY1 GROVE

ET-BBC GPIO V1

DM-S0090D-R-360

WHEEL SERVO 5.6CM

MG996R SERVO MOTOR 360

R-WHEEL SERVO

W420 BALL WHEEL

MOUNT SERVO SG90

ET-BBC-ADAPTER-V

ET-BBC-ADAPTER-H

ET-I2C TO 1-WIRE

BOX DIN DMB-4771

BOX DIN DMB-4771

ET-SWITCHING ADAPTER 12V 2A

ILED 8 RING RGB และ ILED 8 RGB

BBC MICRO RELAY4

MH-Z14A CO2 SENSOR

ET-MINI I2C 3-5 IO

MICRO:BIT CASE ABS

R-PLATE 2X6 LEGO SET

ET-MINI MICRO STEP

STEPPING MOTOR #17HS4401

STEPPING MOTOR #14PM-M252-P1ST

MICRO BIT:ROBOT MAQUEEN

PROJECT BOARD 170W

PROJECT BOARD 170Y

SG90 SERVO MOTOR

1X4 KEY PAD

ALLIGATOR CLIPS-5

CASE RASPBERRY FAN

FAN 5V 30 x 30 x 8 mm.

CASE RASPBERRY RED

BBC MICRO:BIT

BBC MICRO:BIT SET A

MODBUS RTU RELAY8/IN8

ET-I2C BUF IN2/OUT2

ET-I2C BUF IN2/OUT2/SHT31

ET-ESP8266-RS485

ET-ESP32-RS485

ET-IOT HAT

...All Product...

:: บทความ ::


บทความ: ET-ESP8266-RS485 ตอนที่ 2 ใช้งาน RTC DS3231 และ NTP

บทความ: ET-ESP8266-RS485 ตอนที่ 1 ติดตั้งใช้งาน MicroPython

บทความ: Arduino STM32: EP4 DIY Temperature Measurement Tools

บทความ: Arduino STM32: EP5 7-Segment

บทความ: Arduino STM32: EP4 DIY Temperature Measurement Tools

บทความ: Arduino STM32: EP3 I2C LCD 16x2

บทความ: Arduino STM32: EP2 ADC

บทความ: Arduino STM32: EP1 Blink 8 LEDs

ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ สามารถติดต่อ

--ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้--