สินค้า ARM > STM32 VALUE LINE DISCOVERY
 
 
 
    STM32 VALUE LINE DISCOVERY (C-YA-A-00127) [470.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

ชุดเรียนรู้พัฒนา STM32 ในแบบประหยัดอีกชุดหนึ่ง STM32 VALUE LINE DISCOVERY เป็นชุดพัฒนา MICROCONTROLLER ขนาด 32 BIT ของ บริษัท ST ในตระกูล STM32 ARM Cortex-M3โดยในบอร์ดจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ชุด ST-LINK ใช้ DOWNLOAD และ DEBUG และส่วนบอร์ด MICRO STM32F100RBT6B

   
   
     ประกอบด้วย 2 ส่วน หลักๆ ในการใช้งาน
1.
ส่วน ST-LINK ใช้ MCU เบอร์ STM32F103 มาเป็นตัวเชื่อมต่อการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ทาง USB PORT
( ขั้วต่อแบบ USB MINI สายต่อ USB ไม่มีให้ในชุด )
  - สามารถทำ IC-CIRCUIT DEBUG และ PROGRAM กับตัว MCU STM32 ที่อยู่บนบอร์ดได้
  - มีขั้วต่อ 4 PIN SWD ต่อออกไปใช้งาน DEBUG และ PROGRAM กับ MCU ภายนอกบอร์ด
2.
ส่วนบอร์ดทดลอง หรือใช้งาน
  - ใช้ MCU เบอร์ STM32F100RBT6B เป็น ARM Cortex-M3, 64 PIN LQFP, 128KB FLASH, 8KB RAM, 51 I/O,
   RUN 24MHz
  - ตัวบอร์ดทำเป็นขั้วต่อแบบ PIN HEADER ใต้ PCB 28 X 2 PIN และ 6 PIN บน PCB สามารถนำไปทดลอง หรือ
  ใช้งานจริงได้
(ชุด STM32 VALUE LINE DISCOVERY เป็นสินค้าจากต่างประเทศจำนวนจำกัด จะไม่มีการรับประกันสินค้ารุ่นนี้)
   
   
   
     สินค้าที่เกี่ยวข้อง
     1. STM32F100
 
     ดาวน์โหลด
     1. Catalog
     2. Manual
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม