SERVO > SR431
 
 
 
    SR431 (A-MO-M-00135) [890.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็น SERVO MOTOR แบบหมุน 180 องศา ออกแบบให้ใช้กับงานประกอบหุ่นยนต์โดย มีจุดยึดให้อีกด้านของ
            SERVO เพื่อความสะดวก ในการทำจุดหมุนใน 2 ด้านของตัว SERVO, ระบบ GEAR ภายในเป็นแบบโลหะ,
            เป็น SERVO แบบ ANALOG
 
       คุณสมบัติ
 
                ขนาด : 42.0 x 20.5 x 39.5 mm.
                น้ำหนัก : 62 g
                SPEED : 0.2 sec/60 องศา (6.0V), 0.18 sec/60 องศา (7.4V)
                TORQUE : 12.2 kg.cm. (6.0V), 14.5 kg.cm. (7.4V)
                GEAR : 5 METAL GEAR, 2 BEARING
 
 
 
 
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด
 
            1. Catalog
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า