สินค้า MCS51 > ET-Z8051 OCD
 
 
 
    ET-Z8051 OCD 2 (P-ET-A-00476) [850.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

       ET-Z8051 OCD เป็นเครื่องมือใช้สำหรับการพัฒนาโปรแกรม MCU ตระกูล Z8051 (MCS51) ของบริษัท ZiLOF ใช้ในการ DEBUG และ IN-SYSTEM PROGRAM (ISP) MCU Z8051 สามารถสั่งงานตรวจสอบ ทดสอบ ดูค่าของเรจิสเตอร์ ค่าของข้อมูลในหน่วยความจำ ค่าของตัวแปรของ MCU ในขณะที่ทำงานจริงได้

   
   
 
   
  ตัวอย่างการต่อกับ ET-Z8051 OCD
   
     คุณสมบัติ
1.
ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ทาง PORT USB สามารถใช้งานได้กับระบบปฎิบัติการ WINDOWS XP, VISTA 32/64 BIT, WINDOWS-7 32/64 BIT
2.
ขั้วต่อ 10 PIN IDE สำหรับต่อเข้ากับ TARGET BOARD ของ MCU
3. สนับสนุนการใช้งานร่วมกับ MCU ตระกูล Z8051 ของ ZILOG
4. รองรับไฟล์ HEX และ MAP/SYMBOL FILE
5. สามารถทำการ IN-SYSTEM PROGRAM (ISP) และทำการ DEBUGGER ได้
6. สามารถเข้าถึง CODE ใน MCU, DEBUG โดยแสดงค่าเป็นตัวแปร
7. แสดงค่า CODE และ DISASSEMBLER ได้
8. กำหนดค่า PC และ BREAK POINT ได้, RUN, STEP, AUTO STEP ...
9. ทำการ AUTO DETECT เบอร์ MCU และปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ให้เองโดย อัตโนมัติ
10. สนับสนุนการใช้งานกับ MCU ในระดับแรงดันตลอดย่านแรงดันมาตรฐาน 2V-5.5V
11. ใช้แหล่งจ่ายไฟจาก PORT USB ของเครื่อง PC
12. ในชุด ET-Z8051 OCD ... ประกอบด้วย
  1. บอร์ด ET-Z8051 OCD พร้อมสายต่อ 10 PIN
  2. สายต่อ USB TYPE A/B
 
  3. CD-ROM คู่มือ และโปรแกรม
 
   
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. คู่มือภาษาไทย
     2. User's Manual
     4. บทความแนะนำ Z8051
     5. Z51F6412 Product Brief
     6. Z51F6412 Spec
     7. Catalog
 
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม