สินค้า AVR > ET-EASY328 STAMP

 
 
 
    ET-EASY328 STAMP(P-ET-A-00493 ) [590.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

        ชุดพัฒนาใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล AVR ที่คุณสามารถพัฒนาเขียนโปรแกรมเข้า
ทาง PORT USB ได้โดยตรง สะดวก ประหยัด

 

        ET-EASY328 STAMP เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล AVR8 ขนาดเล็กจิ๋ว เลือกใช้เบอร์
ATMEGA328 เป็น MCU ประจำบอร์ด นอกจากนี้แล้วภายในตัวบอร์ดยัง ได้รวมเอาไอซี USB BRIDGE
ข อง FTDI เบอร์ FT232R สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ PC ผ่านทาง PORT USB ได้โดยตรงทำให้บอร์ด
ET-EASY328 STAMP เป็นบอร์ดทดลองใช้งานขนาดเล็ก ที่เพียบพร้อมไปด้วยวงจรพื้นฐาน ที่จำเป็น
ต่อการใช้งาน อย่างแท้จริง เพียงแต่เสียบสาย USB จากเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เข้ากับขั้ว USB
ของบอร์ด ET-EASY328 STAMP ก็สามารถเขียนโปรแกรม และ DOWNLOAD CODE เข้าตัวบอร์ด
พร้อมใช้ทำการทดลองหรือใช้งานได้ทันที

   
   
   
   
     การพัฒนาโปรแกรมของบอร์ด ET-Easy328 STAMP สามารถทำได้ใน 2 รูปแบบ การพัฒนา คือ
1.

ARDUINO PROJECT เป็นรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้โปรแกรมและชุดคำสั่ง ด้วย ภาษา ซี ( C++ ) ของ ARDUINO PROJECT ซึ่งเป็นการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ในตระกูล AVR ในแบบ OPEN SOURCE สามารถนำมาใช้งานได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียดได้ทันที http://www.arduino.cc โดยในชุด ET-EASY328 STAMP ตัว MCU จากทาง อีทีที จะทำการติดตั้งโปรแกรม BOOTLOADER ไว้ในตัว MCU เรียบร้อย สามารถ DOWNLOAD ได้โดยตรง ผ่านทาง PORT USB

2.

AVR MICRO CONTROLLER เป็นรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมตามรูปแบบของ AVR ปรกติ ซึ่งสามารถเลือกใช้งาน โปรแกรมภาษาใดๆ ที่รองรับการใช้งานร่วมกับ AVR เบอร์ ATMEGA328 เช่น ภาษาเบสิก BASCOM-AVR, ภาษา ซี CODE VISION, WIN AVR เป็นต้น โดยใช้การ DOWNLOAD ผ่าน BOOTLOADER หรือผ่านทางขั้วต่อ AVR ISP แบบ IDE 10PIN ซึ่งจะต้องมีชุด DOWNLOAD ต่อเพิ่ม เช่น ใช้ชุด ET-AVR PROG MINI, ET-AVR ISP USB V1 ฯลฯ

   
     คุณสมบัติ
1.
เลือกใช้ MCU ตระกูล AVR8 เบอร์ ATMEGA328 ของ ATMEL ใช้งาน RUN 16.00 MHz
2. หน่วยความจำ FLASH 32 KBYTE, SRAM 2 KBYTE, EEPROM 1 KBYTE
3. มี GPIO ใช้งาน 22 BIT เป็น DIGITAL จำนวน 14 BIT, และ A TO D ขนาด 10 BIT จำนวน 8 BIT
4.

POWER SUPPLY ต่อใช้งาน 5VDC โดยใช้ได้ทั้งกับ 5VDC จาก PORT USB และจาก แหล่งจ่าย 5VDC ภายนอก พร้อม LED POWER แสดงสถานะ

5. มีวงจร EXTERNAL RESET แบบ RC RESET และ SW RESET
6.
ขั้วต่อใช้งานวางตัวบน PIN HEADER ระยะห่าง 2.54 mm. ขนาด 28 PIN ระยะห่าง 600 MIL ง่ายต่อการนำไปต่อ ประยุกต์ใช้งาน และต่อทดลองบน PROJECT BOARD
7. ขนาดบอร์ด 2 X 5 CM. ขนาดบอร์ดประมาณเท่ากับไอซี 28 PIN
8. ขั้วต่อ USB MINI และไอซี USB BRIGE ของ FDTI เบอร์ FT232R บนบอร์ด
9. ขั้วต่อ AVR ISP แบบ IDE 10 PIN สำหรับต่อใช้งาน DOWNLOAD ให้กับ MCU ในบอร์ด ในกรณีไม่ต้องการ DOWNLOAD ผ่านทาง PORT USB
10 ชุด ET-BASE AVR EASY32U4 ประกอบด้วย
.
  1. บอร์ด ET-EASY328 STAMP
  2. CD-ROM คู่มือการใช้งาน และโปรแกรม
   
   
 
     ดาวน์โหลด
     1.คู่มือ (Thai Manual)
     2.Catalog
 
 
 
 
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม