TEST/PCB > ET-TEST 10P/OUT V3

 
 
 
    ET-TEST 10P/OUT V3 (P-ET-A-00486) [120.- ยังไม่รวม Vat]
 

                เป็นบอร์ดแสดงผล OUTPUT LED 8 BIT ใช้สำหรับรับสัญญาณ OUTPUT จากพอร์ตไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU)
                มาแสดงผลด้วย LED โดยสามารถใช้งานได้กับ MCU ที่ใช้ไฟเลี้ยง 3.3V-5V และยังสามารถกำหนด LOGIC
                ที่รับเข้ามาทาง INPUT ได้ว่าจะให้ LED OUTPUT ติดหรือดับด้วย Logic ‘0’ หรือ ‘1’
          

                ต่อใช้งานเข้ากับ PORT ต่างๆ ของบอร์ดจาก อีทีที ที่เป็นขั้ว 10 PIN ET BUS I/O หรือ 10 PIN I2C IN/OUT  เช่น

                บอร์ด ET-BASE รุ่นต่างๆ, CP-JR ARM7 LPC2148, CP-JR ARM7 LPC2138, CP-PIC USB/4550 (ICD2),
                โดยใช้ตัว LED แบบ SURFACE MOUNT เป็นส่วนแสดงผล OUTPUT
 
 
 
       คุณสมบัติ
 
               • OUTPUT ใช้ LED SURFACE MOUNT 8 ตัว
               • ต่อกับขั้ว 10PIN ET-BUS I/O
               • ใช้งานได้กับ MCU ที่ใช้ไฟเลี้ยง 3.3V-5V
               • สามารถกำหนด Logic ที่รับเข้ามาทาง INPUT ได้ว่าจะให้ LED OUTPUT ติด หรือ ดับ ด้วย Logic ‘0’ หรือ ‘1’
 
 
 
 
 

                หมายเหตุ

                ในการใช้งาน ถ้าปล่อยลอย INPUT PIN ใดๆ ไว้ โดยไม่ได้ต่อเป็น Logic ‘0’ หรือ ‘1’ ไว้ จะส่งผลให้ LED OUTPUT
                ที่อยู่ในตำแหน่งกับ PIN INPUT นั่นๆ มีสถานะไม่แน่นอน อาจจะกระพริบติดๆ ดับๆ ได้
               
 
 
       ชุด ET-GSM REMOTE I/O ประกอบด้วย
 
               • บอร์ด ET-TEST 10P/OUT V3
 
 
       ดาวน์โหลด
 
            1. Catalog
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า