LCD/Keyboard > ET-LED 96X16 RGY
 
 
 
 
CONNECTOR สำหรับต่อ PROBE SENSOR อุณหภูมิ, ความชื้น (ตัว SENSOR ต้องสั่งซื้อเพิ่ม) แก้ไขข้อความได้โดยสะดวก 2 ทาง คือ ทาง RS232 PORT ต่อตรงจากคอมพิวเตอร์ PC หรือทาง USB FLASH DRIVE
 
 
บอร์ดคอนโทรลของชุด ET-LED 96 x 16 RGY ติดตั้งอยู่ภายในกล่อง
 
 
 
 
 
 
 
    ET-LED 96X16 RGY (P-ET-A-00522) [ 11,500.- ยังไม่รวม Vat]
 
            ET-LED 96x16 RGY ... เป็นบอร์ดไฟวิ่งเอนกประสงค์ แสดงผลแบบ LED ได้ 3 สี แดง, เขียว, เหลือง สามารถแสดงได้ทั้ง
           ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือทุกภาษา ที่ OS WINDOWS มีโปรแกรมข้อความได้จาก PORT RS232 หรือทาง USB FLASH DRIVE
           จากคอมพิวเตอร์ PC สามารถทำได้โดยง่ายเหมาะสำหรับร้านค้าในการโฆษณาสินค้า และบริการต่างๆ นอกจากนี้ตัวชุด ET-LED 96 x 16 RGY
           ยังสามารถทำเป็นนาฬิกาขนาด 6 หลัก, แสดงอุณหภูมิ และความชื้น ได้ (ตัวเซ็นเซอร์ต้องสั่งซื้อเพิ่ม)
 
 
           [ ] ส่วนแสดงผลเป็น LED ขนาด 96 cm. สูง 16 cm. โดยเป็น LED สีแดง และ LED สีเขียว ทำให้สามารถแสดงผลได้ 3 สี คือ แดง, เขียว, เหลือง
           [ ] ความละเอียดหน้าจอ 96 x 16 จุด (1 จุดมี LED สีแดง 1 ดวง และสีเขียว 1 ดวง)
           [ ] ความสว่างหน้าจอ 3500 CD/M2 สามารถมองเห็นได้ไกล
           [ ] พร้อมวงจรนาฬิกา RTC ในตัว พร้อม BATTERY 3V ใช้แสดงผลเวลาต่างๆ
           [ ] แก้ไขข้อความของป้ายแสดงผลได้โดยสะดวก 2 ทาง คือ ทาง RS232 PORT ต่อตรงจากคอมพิวเตอร์ PC หรือทาง USB FLASH DRIVE
                โดยการโปรแกรมเขียนเข้า FLASH DRIVE บนเครื่อง PC จากนั้นทำการถอดออก แล้วนำมาต่อกับขั้ว USB ที่อยู่บน ET-LED ซึ่งจะทำการ
                LOAD ข้อความเข้าเองโดยอัตโนมัติ
           [ ] สามารถแสดงผลข้อความได้ทุกภาษา ที่ WINDOWS รองรับ
           [ ] โปรแกรมเขียนข้อความทำงานบน WINDOWS 98 SE/ME/2000/XP/7/8/8.1 ได้
           [ ] สามารถเขียนโปรแกรมสั่งแสดงผลได้ 200 โปรแกรม ได้ทั้ง TEXT, GIF, JPG, JPEG, BMP ฯลฯ
           [ ] ใช้ไฟเลี้ยง 220VAC/50Hz, ใช้งานได้ในอาคารเท่านั้น ไม่แนะนำใช้กลางแจ้ง
           [ ] ขนาดตัวป้าย กว้าง 103 cm. สูง 23 cm. หนา 9 cm. เป็นอลูมิเนียมสีดำ น้ำหนัก 6.00 kg.
           [ ] ขนาดพื้นที่หน้าจอแสดงผล กว้าง 96 cm. สูง 16 cm.
           [ ] ในชุด ET-LED 96 x 16 RGY ... ประกอบด้วย
                      [ ] ชุดป้าย ET-LED 96 x 16 RGY
                                           
                      [ ] สายไฟ AC LINE ยาว 5 เมตร
                                           
                      [ ] สาย RS232 ยาว 5 เมตร
                                           
                      [ ] แผ่น CD-ROM คู่มือ และตัวโปรแกรม พร้อมตัวอย่าง
                                           
 
 
           [ ] อุปกรณ์เสริม
                      [ ] PROBE DS18S20 LED 1M (P-ET-A-00523)
                      [ ] PROBE AM2301 LED 20CM (P-ET-A-00524)
 
 
 
       ดาวน์โหลด
 
            1. Catalog
            2. คู่มือ
       
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า