... ET-TEST INBOARD SET [ ET-TEST INBOARD SET ] ... >ET-CONV10 ARDUINO 

 
 
 
 
 
    ET-CONV10 ARDUINO    (P-ET-A-00610)      [ 310.- ยังไม่รวม Vat]
 
            ET-CONV10 ARDUINO ... เป็นบอร์ดสำหรับ CONVERT ขั้วต่อของบอร์ดในตระกูล Arduino
            ที่เป็นแบบขั้วต่อแบบแถวเดียวตัวเมีย ให้เป็นแบบขั้วต่อ ETT 10PIN IDC
            เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปต่อใช้งานได้ง่าย และสะดวกขึ้น หรือ จะนำไปต่อกับ
            บอร์ด I/O ต่างๆ ของ ทาง อีทีที ที่มีอยู่มากมายได้โดยสะดวกนอกจากบอร์ดจะเป็นการ CONVERT
            ขั้วต่อแล้ว ก็ยังเพิ่มในส่วน IC RS232 จำนวน 2 ช่อง, I2C BUS REPEATER, 1-Wire และยังมีส่วน
            SOCKET 28 PIN ต่อบอร์ด ET-EASY328/168 STAMP เข้าบนบอร์ดนี้ได้เลย
 
    คุณสมบัติ ET-COV10 ARDUINO
            • มีขั้วต่อ I/O แบบ ETT 10PIN IDC จำนวน 9 ตัว เพื่อรองรับ I/O ของบอร์ด MCU Arduino UNO,
                MEGA168, 328, 1280 และ 2560 เปลี่ยน จากขั้วต่อแนวตรงตัวเมีย ให้เป็น ETT 10PIN IDC
          • มีขั้วต่อ 4PIN RS232 จำนวน 2 ช่อง โดยมี IC DRIVER RS232 อยู่บนบอร์ด ให้บอร์ด Arduino
                สามารถต่อ RS232 ได้ โดยตรง
          • มัขั้วต่อ I2C ในแบบ 5 PIN และ 4 PIN พร้อม IC PCA9517 ที่เป็น I2C BUS REPEATER ช่วยให้สามารถ
                ต่อสัญญาณ I2C ให้สามารถต่อ ในระยะทางที่ไกลเพิ่มขึ้น ขั้วต่อ 5 PIN สามารถต่อกับ
                SENSOR ของ อีทีที ได้เลย เช่น ET-SENSOR SHT31
          • มีขั้วต่อ 3 PIN สำหรับต่อกับอุปกรณ์ 1-Wire
          • มีขั้วต่อ 28 PIN ตัวเมีย สำหรับต่อกับบอร์ด ET-EASY 328/168 STAMP
          • มีขั้วต่อรับไฟเลี้ยงจากภายนอก 5VDC แบบ WAFER 2 PIN (2.50 mm.)
          • ขนาดบอร์ด 10.1 x 5.4 cm.
 
 
 
 
ET-CONV10 ARDUINO ต่อใช้งานกับ ET-EASY168/328 STAMP
 
ET-CONV10 ARDUINO ต่อใช้งานกับ ET-MEGA2560ADK
 
ET-CONV10 ARDUINO ต่อใช้งานกับ Arduino UNO
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
         1. Catalog
         2. คู่มือ / Manual
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน