... ET-TEST INBOARD SET [ ET-TEST INBOARD SET ] ... > JP-MM-65 SET 

 
 
 
 
 
 
 
 
    JP-MM-65 SET    ( P-CB-A-00053)      [ 70.- ยังไม่รวม Vat]
 
            JP-MM-65 SET ... เป็นชุดสาย JUMPER ที่มีความยาว 4 ขนาดในชุด ออกแบบมา ใช้ต่อวงจรต่างๆ
            บน PROJECT BOARD (หรือ PROTO BOARD) โดยเป็นขั้วต่อ ตัวผู้หัวท้าย รวม 65 เส้นต่อชุด
            มีขนาดความยาวดังนี้
 
 
          • ขนาดความยาว 24 cm. จำนวน 4 เส้น
          • ขนาดความยาว 20 cm. จำนวน 4 เส้น
          • ขนาดความยาว 16 cm. จำนวน 8 เส้น
          • ขนาดความยาว 12 cm. จำนวน 49 เส้น
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
         1. Catalog
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน