ชุด PCB Convertor

 
    .:: PCB Convertor ::.
 
    ET-CONV 34 TO 3M [P-ET-A-00343]         70.-     ET-CONV 34 TO 3F [P-ET-A-00342]         75.-


    
    เป็น PCB พร้อมขั้วต่อ Convertor I/O Port 34 Pin ของอีทีที ใ่ห้เปลี่ยนเป็นขั้วแบบ 3 Pin I/O Port จำนวน 24 ชุด ของทางอีทีที
        ทำให้สามารถใช้บอร์ดควบคุมทั่ว ๆ ไปของทางอีทีที ให้ต่อกับขั้ว 3 Pin Servo Motor หรือต่อเข้ากับระบบ Sensor ต่าง ๆ ของทางอีทีที
        ได้โดยชุด ET-CONV 34 TO 3M จะเป็นขั้ว 34 Pin แบบตัวผู้ ต่อเข้ากับสายแพร์ ส่วนในรุ่น ET-CONV 34 TO 3F จะเป็นขั้ว 34 Pin ตัวเมียอยู่ใต้
        PCB ใช้ต่อตรงเข้ากับบอร์ดได้โดยตรง

 

    ET-CONV 10 TO 3M [P-ET-A-00341]         30.-     ET-CONV 10 TO 3F [P-ET-A-00340]         32.-


    
    เป็น PCB พร้อมขั้วต่อ Convertor I/O Port 10 Pin ของอีทีที ใ่ห้เปลี่ยนเป็นขั้วแบบ 3 Pin I/O Port จำนวน 8 ชุด ของทางอีทีที
        ทำให้สามารถใช้บอร์ดควบคุมทั่ว ๆ ไปของทางอีทีที ให้ต่อกับขั้ว 3 Pin Servo Motor หรือต่อเข้ากับระบบ Sensor ต่าง ๆ ของทางอีทีที
        ได้โดยชุด Et-CONV 10 TO 3M 10 Pin แบบตัวผู้ ต่อเข้ากับสายแพร์ ส่วนในรุ่น ET-CONV 10 TO 3F จะเป็นขั้ว 10 Pin ตัวเมียอยู่ใต้
        PCB ใช้ต่อตรงเข้ากับบอร์ดได้โดยตรง

 

    
 
 
    .:: ET-PCB Conver SMD Set ::.
    เป็นแผ่น PCB แบบ PTH ใช้ในการ CONVER ตัวอุปกรณ์ IC แบบ SMD ให้ไปอยู่ในรูปแบบ DIP Type ที่สามารถนำไปต่อทดลองได้ หรืออาจจะใช้้ประยุกต์
    ในการใช้ COPY ตัว IC แบบ SMD ด้วยก็ได้ ในกรณีที่ไม่ต้องการซื้อ SOCKET แบบ TEXT Tool SMD ที่ราคาแพง ในเวลานี้มีจำหน่าย 4 รุ่น คือ
    ET-PCB SSOP 20 [A-PC-E-00396]         15.-     ET-PCB SSOP 16 [A-PC-E-00397]         12.-

    
    เป็น PCB Conver ขาตัว IC แบบ SSOP 20 Pin ให้เป็นขาแบบ
        DIP 20 Pin (แบบขากว้าง 15.24 mm.) PCB Size 2x2.75 cm

    
    เป็น PCB Conver ขาตัว IC แบบ SSOP 16 Pin ให้เป็นขาแบบ
        DIP 16 Pin (แบบขากว้าง 15.24 mm.) PCB Size 2x2.3 cm
    ET-PCB SSOP 14 [A-PC-E-00398]         10.-     ET-PCB SSOP 8 [A-PC-E-00399]         7.-

    
    เป็น PCB Conver ขาตัว IC แบบ SSOP 14 Pin ให้เป็นขาแบบ
        DIP 14 Pin (แบบขากว้าง 15.24 mm.) PCB Size 2x2 cm

    
    เป็น PCB Conver ขาตัว IC แบบ SSOP 8 Pin ให้เป็นขาแบบ
        DIP 8 Pin (แบบขากว้าง 15.24 mm.) PCB Size 2x1.2 cm
    

     หมายเหตุ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 
:: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา ::
:: Training ::  Robotics  :: PSoC :: MCS-51 :: AVR :: 68HC :: BASIC Stamp :: PIC ::
::
Z8/Z80/Z180 :: CPLD ::
ARM :: MSP430 :: CPU/EPROM
:: PC Card/Flash :: Interface Card ::
::
USB/RS232/422/485 :: ET-Test/Project board ::
อุปกรณ์ต่อทดลอง/Connector ::
::
Counter/Clock :: Display/LCD :: Keyboard/Adapter/
หนังสือ ::
::
Barcode/Magnetic/Universal Programmer ::
ไอซีน่าสน ::

©2000-2007 ETT Co.,Ltd, ปรับปรุงเมื่อ 23 ตุลาคม 2550 : Power by suntechnet.com


บริษัทอีทีที จำกัด : ETT Co.,Ltd.

1112/96-98 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
1112-96-98 Sukhumvit Rd., Phrakanong, Bangkok, Thailand 10110
Tel. (66) 02-7121120 Fax. (66) 02-3917216 e-mail sale@etteam.com