สินค้า CONV > ET-CONV 10 TO LCD
 
 
 
    ET-CONV 10 TO LCD (P-ET-A-00386) [90.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

เป็นตัว CONVER ขั้วต่อ 10 PIN ET (ที่สามารถเป็น OUTPUT 8 บิต) ให้สามารถต่อเข้ากับ LCD แบบตัวอักษร
ขาตรง 14 Pin หรือแบบ 16 Pin ในกรณีที่มี Backlight พร้อม TR ในการสั่ง On/Off LED Backlight และ
VR ปรับค่าความสว่าง LCD

   
   
  << ตัวอย่างการเชื่อมต่อกับ LCD
   
   
     ชุด ET-CONV 10 TO LCD ประกอบด้วย
   
 
   
1. บอร์ด ET-CONV 10 TO LCD
2.
สายแพร์ 10 Pin หัวท้าย ยาว 20 cm.
3.
เอกสารวงจร
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. Catalog
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * บอร์ดของทาง อีทีที ทั้งหมดเลือกใช้ SOCKET ขากลม ในการประกอบบอร์ด แทน SOCKET ธรรมดาราคาถูกทั่วไป
        ที่จะเกิดปัญหาในอายุการใช้งาน