สินค้า CONV > ET-CONV DC JACK
 
 
 
    ET-CONV DC JACK (P-ET-A-00390) [25.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

เป็นชุด PCB พร้อมอุปกรณ์เปลี่ยนขั้วต่อจาก DC JACK ขนาด 2.5 mm. และขั้ว 2 PINWAFER 2.54 mm.
ให้เป็นขั้ว 4 Pin เป็นขั้วต่อกับ Project Board เป็นขั้วไฟบวก และลบ ให้กับอุปกรณ์บน Projectboard
ที่จะมาต่อใช้งานง่ายและสะดวก

   
   
  <<ตัวอย่างการต่อเข้ากับ Projectboard
   
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. Catalog
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * บอร์ดของทาง อีทีที ทั้งหมดเลือกใช้ SOCKET ขากลม ในการประกอบบอร์ด แทน SOCKET ธรรมดาราคาถูกทั่วไป
        ที่จะเกิดปัญหาในอายุการใช้งาน