สินค้า CONV > ET-CONV SPI TO LCD
 
 
 
    ET-CONV SPI TO LCD (P-ET-A-00385) [120.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

เป็นตัว CONVER ขั้วต่อ 10 PIN ET (ที่สามารถเป็น OUTPUT 8 บิต) ให้สามารถต่อเข้ากับ LCD แบบตัวอักษร
ขาตรง 14 Pin หรือแบบ 16 Pin และในชุด CONVER นี้ ยังสามารถเลือกต่อได้อีกเป็น SPI แบบ 3 เส้น
ต่อผ่าน 74HC595 ที่อยู่บนบอร์ด ในกรณีต้องการประหยัดพอร์ตใช้เพียง 3 เส้นในการต่อ LCD

   
   
  - มีวงจร TR ในการสั่ง On/Off LED Backlight
  - ตัวบอร์ดออกแบบให้สามารถต่อใช้งานกับ LCD รุ่น MTC-16205D ได้โดยตรงพอดีกับขนาด LCD
  - ขนาด PCB 80.0 (W) X 36.0 (H) mm.
  << ตัวอย่างการเชื่อมต่อกับ LCD
   
   
     ชุด ET-CONV SPI TO LCD ประกอบด้วย
   
 
   
1. บอร์ด ET-CONV SPI TO LCD
2.
สายแพร์ 10 Pin หัวท้าย ยาว 20 cm.
3.
เอกสารวงจร
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. Catalog
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * บอร์ดของทาง อีทีที ทั้งหมดเลือกใช้ SOCKET ขากลม ในการประกอบบอร์ด แทน SOCKET ธรรมดาราคาถูกทั่วไป
        ที่จะเกิดปัญหาในอายุการใช้งาน