สินค้า ARM > ST-LINK
 
 
    ST-LINK (C-YA-A-00114) [1,690.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
  ST-Link
  ชุด IN-CIRCUIT DEBUGGER และ PROGRAMMER ของบริษัท ST ราคาประหยัด ใช้กับ MICROCONTROLLERS
ของ ST ในตระกูล STM8 และ STM32
   
   
     คุณสมบัติ
1.
ต่อใช้งาน ST-LINK กับคอมพิวเตอร์ PC ทาง USB PORT
2.
สามารถต่อใช้งานโปรแกรม และ DEBUG กับ MICROCONTROLLERS STM8 ( 8 BIT ) ได้ทางขั้ว SWIN สายแพร์ขนาด 4 PIN และต่อกับ MICROCONTROLLER STM32 ทางขั้ว JTAG สายแพร์ขนาด 20 PIN
   
   
     ชุด ST-Link ประกอบด้วย
   
 
   
1. ตัวบอร์ด ST-LINK 2. สาย SWIN CABLE แบบแยกขั้วต่อ
2.
สาย SWIN CABLE แบบแยกขั้วต่อ
3.
สาย SWIN CABLE พร้อมขั้วต่อ ERNI
4.
สาย JTAG 20 PIN
5.
สาย USB TYPE A TO MINI B
6.
แผ่น CD-ROM, STM8, IAR EWARM, KEIL ARM MDK
   
   
  
 
     ดาวน์โหลด
     1. Catalog
     2. Manual
 
 
 
ราคาสินค้าียังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม