สินค้า AVR > ET-BASE AVR EASY88 Training Box
 
 
 
    ET-BASE AVR EASY88 Training Box (P-ET-A-00388) [3,250.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
  ชุด ET-BASE AVR EASY88 TRAINING BOX เป็นชุดฝึกที่ออกแบบเพื่อศึกษาเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของ
MCU AVR เบอร์ ATMEGA88 ในรูปแบบ ภาษา ซี (C++) ของ Arduino Project ในแบบ OPEN SOURCE สามารถทำการเขียนโปรแกรม ภาษาซี และ DOWNLOAD ได้โดยตรงผ่านทาง RS232 PORT จากเครื่องคอมพิวเตอร์
เข้ามายังบอร์ด ได้โดยตรง และในชุดยังเตรียมอุปกรณ์ วงจรต่างๆ มากมาย ให้สามารถต่อทดลอง พร้อมตัวโปรแกรม
ภาษาซี ในการทดลองแต่ละวงจร พร้อมคำอธิบายให้โดยละเอียด
   
 
     สามารถทดลองใช้งานเรียนรู้
1.
โครงสร้างการเขียนโปรแกรม ภาษา ซี
2.
การใช้งานคำสั่งต่างๆ ของ ภาษา ซี
3.
การทดลอง DIGITAL INPUT/OUTPUT
4.
การทดลอง ANALOG INPUT
5.
การทดลองกับจอแสดงผล LCD
6.
การทดลองกับ SOUND SPEAKER
7.
การทดลองกับ STEPPING MOTOR
8.
การทดลองกับ DC MOTOR
9.
การทดลองกับอุปกรณ์ 1-WIRE BUS
10.
การทดลองกับอุปกรณ์ I2C BUS
11.
การทดลองกับอุปกรณ์ SPI
12.
การทดลองกับ INTERNAL MEMORY
   
     คุณสมบัติ
  ในชุด ET-BASE AVR EASY88 TRAINING BOX นี้จะบรรจุในกระเป๋าพลาสติกอย่างดีสามารถใช้งานและเก็บรักษา ชุดฝึกให้อยู่ครบสมบูรณ์ โดยในชุดจะประกอบด้วยบอร์ด และบอร์ดใช้ทดลองมากมาย
 
1.
บอร์ด ET-BASE AVR EASY88 เป็นบอร์ด MCU หลักในการทดลอง
  • ใช้ MCU ตระกูล AVR เบอร์ ATMEGA88 หน่วยความจำ FLASH 8 KBYTE, SRAM 1 KBYTE,
   EEPROM 512 BYTE, RUN ความถี่ 16 MHz
  • มี PORT I/O ขนาด 20 BIT จำนวน 3 PORT (PB 6 BIT), (PC 6 BIT), (PD 8 BIT) โดยเป็น RS232, SPI,
   I2C, TIMER/COUNTER, A TO D 10 BIT 6 ช่อง
  • ขั้วต่อใช้งาน 10PIN ET 3 ชุด, และขั้วต่อ OUTPUT ด้วย 74HC595 แบบ 10PIN IDE ET อีก 1 ชุด
  • SW RESET และ SW BL (PD2) สำหรับใช้รีเซ็ตบอร์ดเข้าในการทำงานแบบ Bootloader ผ่านทาง PORT RS232
  • RS232 PORT แบบ 4 PIN ET ใช้งานและใช้ DOWNLOAD โปรแกรม
  • 10 PIN IDE มาตราฐาน AVR ISP สำหรับโปรแกรมแบบไม่ผ่าน PORT RS232
  • มีฐานยึดบนบอร์ดใช้ติดตั้งบอร์ดในการทดลองในตระกูล ET-MINI I/O ต่างๆ ได้โดยตรง สะดวกในการทดลอง
  • POWER SUPPLY 7 - 10 VDC, ใช้ LM2940 (LOW DROP) ON BOARD
2.
ET-MINI MCP4922
3. ET-MINI DC MOTOR
4. ET-MINI SMCC-547
5. ET-MINI DS1307
6. ET-MINI PCF8583
7. ET-MINI PCF8574
8.
ET-MINI 24xx
9.
ET-MINI SEG-A
10.
ET-TEST 10P/OUT
11. ET-TEST 10P/INP
12. ET-CONV 10 TO LCD
13. ชุด 1-WIRE BUS DS1990A
14. LCD MTC-16205D LED BACKLIGHT ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด
15. SPEAKER, VOLUME, DS18S20
16. DC ADAPTER ขนาด 10VDC 850mA
17. คู่มือในการทดลอง “ เรียนรู้เข้าใจใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ด้วย Arduino ”
พิมพ์ด้วยกระดาษ ปอนด์ หนา 544 หน้า
18. แผ่น CD-ROM พร้อม ภาษา ซี และตัวอย่างโปรแกรมใช้ในการทดลอง
19. กระเป๋าพลาสติกอย่างดีใช้เก็บชุดทดลอง ET-BOX1
   
                  
                  
                  
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. Catalog
     2. Change Crystal 16MHz
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * บอร์ดของทาง อีทีที ทั้งหมดเลือกใช้ SOCKET ขากลม ในการประกอบบอร์ด แทน SOCKET ธรรมดาราคาถูกทั่วไป
        ที่จะเกิดปัญหาในอายุการใช้งาน