สินค้า PCB > ET-PCB MC TQFP100/0.5
 
 
 
    ET-PCB MC TQFP100/0.5 (A-PC-E-00461) [35.- ยังไม่รวม VAT]
 
   
 

เป็น PCB CONVER ไอซี 100 ขา แบบ TQFP ระยะขา 0.5 mm., MCU MICROCHIP ให้เป็น 26 PIN HEADER แถวคู่ 4 ชุด ขนาด PCB 5.1 x 5.1 cm.

   
   
   
    
    
 
 
 
     ดาวน์โหลด
     1. Catalog
     2. Circuit
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า