สินค้า CONV > ET-PCB TQFP144
 
 
 
    ET-PCB TQFP144 (A-PC-E-00458) [48.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

เป็น PCB CONVER ขาตัว IC แบบ TQFP144 PIN ขนาดขา PITCH 0.5 mm.
ให้เป็นขาแบบ PIN HEADER แถวคู่ 18 x 2 จำนวน 4 ชุด PCB ZISE 6.4 X 6.4 CM

   
   
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. Catalog
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า