ET DIN > ET-NPN TO PNP CONVERTER ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
    ET-NPN TO PNP CONVERTER (P-ET-A-00554) [ 950.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็นบอร์ดสำหรับการเปลี่ยนสัญญาณ NPN เป็น PNP บอร์ดหนึ่ง และ PNP เป็น NPN อีกบอร์ดหนึ่ง
            ใช้สำหรับ SENSOR ต่างๆ ที่มี OUTPUT เป็น NPN หรือ PNP ที่ไม่ตรงกับระบบ INPUT ของ PLC
            ที่ใช้งานอยู่โดยอาจจะมีสัญญาณ INPUTที่ไม่ตรงกับ SENSOR นั้น และยังสามารถนำไปใช้กับระบบ PLC
            ที่ต่างระบบ ที่มี INPUT หรือ OUTPUT ที่เป็น NPN หรือ PNP ที่แตกต่างกันได้
           
 
 
 
 
 
 
 
       คุณสมบัติ
 
     [ ] ET-NPN TO PNP CONVERTER จะรับสัญญาณ INPUT แบบ NPN (SINK) และเปลี่ยนเป็น PNP (SOURCE)
         ได้ 8 ช่อง อิสระ
 
     [ ] INPUT รุ่น ET-NPN TO PNP ทำงานที่ -2V และหยุดทำงานที่ -1V (ON > -2V, OFF < -1V)
 
     [ ] ขับกระแส NPN (SINK) หรือ PNP (SOURCE) ได้สูงสุด 800 mA. ท ใช้งานกับสัญญาณได้สูงสุด 25 KHz
 
     [ ] มีวงจรป้องกันความเสียหายจากการต่อสัญญาณกลับขั้วทาง INPUT/OUTPUT
 
     [ ] รับสัญญาณ INPUT ทั้งสองรุ่นได้ในย่าน 10V-40V (ช่วงใช้งานแนะนำ 24V)
 
     [ ] พร้อมฐานรองเพื่อยึดกับระบบราง DIN 35 mm. ได้เลยในตัว สะดวกในการใช้งาน
 
     [ ] ขนาดบอร์ด 7 x 7.30 cm.
 
     [ ] ตัวชุด ET-NPN TO PNP ประกอบด้วย
        1. ตัวบอร์ด พร้อมรางยึด DIN 35 mm. 2 ตัว ( ไม่รวมราง )
        2. เอกสารคู่มือการใช้งาน
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [ ] Catalog
     [ ] แคตาล็อก
     [ ] Manual
     [ ] คู่มือ
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน