Raspberry Pi > ET-10PIN CONV 3/5M ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
    ET-10PIN CONV 3/5M (P - E T -A - 0 0 4 6 1) [ 130.- ยังไม่รวม Vat]
 
 
            บอร์ดขนาดเล็ก พร้อม 2 ขั้วต่อ 10PIN ET BUS IO ออกแบบให้สามารถต่อเข้ากับสายแพร์ 10PIN
            ได้โดยสะดวก ใช้ในการเชื่อมต่อวงจรสัญญาณ ลอจิกระหว่างอุปกรณ์ 5V เข้ากับอุปกรณ์สัญญาณ
            3.3V โดยใช้ ไอซี 74LCX245 เป็นตัวกลางในการ เชื่อมต่อ สามารถตั้ง JUMPER ให้ทั้ง 8 BIT ส่งข้อ
            มูลจากด้าน 5V ไป 3.3V หรือจาก 3.3V ไป 5V ได้ พร้อมวงจร REGULATOR 3.3V เหมาะสำหรับบอร์ด
            MCU ที่มี I/O ระดับ 3.3V จะไปต่อเข้ากับ บอร์ด I/O ที่ทำงานในระดับ 5V
 
 
  
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
         1. Catalog
         2. รายการสินค้า
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * บอร์ดนี้เป็นสินค้าจากต่างประเทศ นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ วงจรอุปกรณ์เป็น SMD ไม่สามารถซ่อมได้
ทางอีทีที ได้ทำการตรวจสอบวงจรทุกส่วนว่า สามารถทำงานได้ ก่อนการจำหน่ายแล้วทุกบอร์ด

     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน