ET Sensor >MODBUS RTU SENSOR H/T...

 
 
 

+VCC 9-36VDC = เหลือง (YELLOW)
GND = ดำ (BLACK)
RS485-A = แดง (RED)
RS485-B = เขียว (GREEN)

 
 
   MODBUS RTU SENSOR H/T ( C-YA-A-00262 ) [ 890.00.- ยังไม่รวม Vat]
 
           MODBUS RTU SENSOR H/T ...เป็นชุด SENSOR สำหรับวัดอุณหภูมิ และความชื้น จากต่างประเทศ โดยใช้ต่อ
           การสื่อสารผ่านทาง RS485 แบบ HALF DUPLEX ใช้ PROTOCOL แบบ MODBUS RTU สามารถต่อใช้งานได้
           ระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร ( แยกแหล่งจ่ายไฟ ) ในแบบ MULTI-DROP กำหนด ADDRESS ของตัว SENSOR
            ได้มากถึง 255 ตำแหน่ง
 
 
 
       คุณสมบัติ
 
           1. :  เป็น SENSOR วัดอุณหภูมิ และความชื้น รับ และ ส่งค่า ทาง PORT RS485 HALF DUPLEX ด้วย MODBUS RTU
           2. :  ย่านการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส ค่าความผิดพลาด +/- 0.3%
           3. :  ย่านการวัดความชื้น 0 ถึง 100 %RH ค่าความผิดพลาด +/- 3%RH
           4. :  สามารถตั้งกำหนด DEVICE ADDRESS ของตัว SENSOR ในการต่ออุปกรณ์ร่วมกันในระบบบัสเดียวกัน
                      ได้ 1-255 ( โดยมีค่ามาตรฐาน DEFAULT = 1 )
           5. :  ความเร็วในการสื่อสารคงที่ ที่ BAUDRATE 9600, N, 8, 1
           6. :  ใช้กับแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงวงจร 9-36 VDC, กำลังงาน 0.3 WATT
           7. :  ขนาด 60 x 30 x 18 mm. (สูง x กว้าง x หนา)
           8. :  ในชุด MODBUS RTU SENSOR H/T ประกอบด้วย SENSOR, เอกสารใช้งาน
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
           1 : Catalog / แคตาล็อก
           2 : คู่มือ (Manual)
           3 : ตัวอย่างโปรแกรมใช้กับบอร์ด ET-MEGA32U4-RS485
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน