ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัท อีทีที จำกัด เปลี่ยนเวลาทำการใหม่ เป็นวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00น.- 17.00น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

:: New Product ::

HLK-2M12

ET-ESP32 GATEWAY

WIFI FPC ANTENNA IPEX

RS232/485 HUB 4CH ISOLATE

NANO F328P-C

PCB QFN20

PCB QFN32

PROJECT PCB P2

PROJECT PCB P1

HLK-20M12

HLK-20M05

PICO RP2040-4M

MODBUS ME31-XAXA0404

MODBUS RTU/TCP ADM-5832G

SEN54-SDN

SENSOR HOLD SEN54

MODBUS RTU RELAY1/IN1

MODBUS ETHERNET DIN

BBC MICRO:BIT V2.2

ET-MODBUS WEATHER SHT31+BH1750

WP8028ADAM-8DI/8DO

ET-MODBUS WEATHER BH1750

SSR-40-DA

TX0108 3.3-5V LEVEL

ET-SMART FARM V1 PLUS

ET-WEATHER SHT31+BH1750 SENSOR

ET-SMART FARM V1

ET-ESP32 RS485 V3

ET-SHT20-5V WATER PROOF SENSOR

BH1750 LIGHT COVER SENSOR & SP13-6P V3

ET-MODBUS RTU SHT31 & BH1750 BOX V3

LPC1769FBD100 (สินค้าใหม่ 100% จากโรงงานผู้ผลิต)

MODBUS DIN 32 INPUT PNP

ET-BASE PI PICO

ET-I2C SW4/OUT4

RS485-LRS01-SURGE PROTECTOR

PICO-LCD-1.14

PICO ALL GPIO

ET-PICO EXP PROJECT

RASPBERRY PI PICO

ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ สามารถติดต่อ

--ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้--