Display >>> ET-BIG CLOCK BOX
 
 
 
 
 
 
 
 
    ET-BIG CLOCK BOX (P-ET-A-00601) [ 2,750.-- ยังไม่รวม Vat]
 
            ET-BIG CLOCK BOX เป็นนาฬิกาแสดงผลขนาดใหญ่ ในแบบอีเล็กทรอนิคส์ด้วย LED แบบ SUPER BRIGHTNESS
            สีแดง ขนาด 8 X 32 DOT ขนาดแสดงผล 7.5 X 31.5 cm. ขนาดกล่อง 10.3 X 33.2 X 4.2 cm. ใช้เป็นนาฬิกาแขวน
            แสดง เวลา, เดือน, ปี, อุณหภูมิ และความชื้น
 
            (OPTON) ในร้านค้า, บ้าน, บริษัท หรือ โรงงานต่างๆ ได้ดี สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
            สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลของตัวนาฬิกาได้หลากหลายรูปแบบ ปรับเปลี่ยนได้โดยง่ายจาก
            IR REMOTR เช่น ให้แสดง ชั่งโมง, นาที, วินาที, วัน, เดือน, ปี, อุณหภูมิ, ความชื้น
            ทำเป็นนาฬิกาจับเวลา START-STOP หรือจะทำเป็นป้าย แสดงข้อความของร้านค้า OPEN หรือ CLOSE
            ก็ได้ เป็นนาฬิกาปลุกตั้งเวลา มี BUZZER ในตัวกำเนิดเสียงปลุก, ตั้งการทำงานเป็น COUNTER
            0000-9999 และที่พิเศษสามารถต่อ ET-BIG CLOCK BOX จำนวน 2 ตัว หรือมากกว่า ให้แสดงค่าเวลา
            ทุกตัวเดินไปพร้อมๆ กัน หรือแสดงค่าอีกตัวให้เป็นค่าอื่นๆ เช่น วัน, เดือน, อุณหภูมิ,
            ความชื้น ทางขั้วต่อ RJ45 (RS485 BUS) ได้อีกด้วย
           
 
         คุณสมบัติ
            [ >> ] ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมการทำงาน เบอร์ ATMEGA328
            [ >> ] ใช้ ฐานเวลา นาฬิกา ด้วย RTC เบอร์ DS3231 พร้อม BATTERY BACKUP การทำงานในกรณีไฟดับ
                      ตัวนาฬิกาก็ยังเดินทำงานอยู่ เพียงแต่ไม่แสดงผล
            [ >> ] ใช้ IR REMOTE ในการตั้งเวลา, กำหนดการทำงานต่างๆ ง่าย และสะดวก
            [ >> ] ขนาดของส่วนแสดงผล LED สีแดง จำนวน 8 x 32 จุด ขนาด 7.5 X 31.5 cm.
            [ >> ] ขนาดกล่อง พลาสติกสีดำอย่างดี 10.3 x 33.2 x 4.2 cm.
            [ >> ] ใช้ไฟเลี้ยงการทำงาน DC 12V/1A ที่ DISPLAY สว่างสุด
            [ >> ] ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ LED แสดงผลได้ 16 ระดับ หรือจะ เปิด / ปิด หน้าจอได้ด้วย IR REMOTE
            [ >> ] สามารถเลือกรูปแบบ MODE การแสดงผลได้หลายรูปแบบ เช่น
                      >>> แสดงเวลา ชั่วโมง, นาที - แสดง ชั่งโมง, นาที, วัน, เดือน, ปี เปลี่ยนสลับทุก 10 วินาที
                      >>> แสดง ชั่วโมง, นาที, วัน, เดือน, ปี, อุณหภูมิ เปลี่ยนสลับทุก 10 วินาที - แสดง ชั่วโมง,
                          นาที, วินาที
                      >>> แสดง ชั่วโมง, นาที, วินาที ในแบบแสดงเลขฐานสอง (BINARY 8421) - แสดง OPEN / CLOSE แบบกระพริบ
                      >>> แสดง อุณหภูมิ และความชื้น (ต้องต่อ SENSOR ET-SENSOR AM2302 (OPTION ซื้อเพิ่มเติม))
                      >>> แสดง เป็นนาฬิกาจับเวลา นาที, วินาที, หนึ่งส่วนร้อยของวินาที
                      >>> แสดง เป็น COUNTER นับจาก INPUT SW. ขยาด 4 หลัก - และแสดงผลอีกหลายรูปแบบด้วยกัน
            [ >> ] มีขั้วต่อ 3 PIN เป็น OUTPUT จากการตั้ง ALARM ท มีขั้วต่อ 5 PIN เป็น INPUT จาก SW. ตั้งจับเวลา
            [ >> ] มีขั้วต่อ 5 PIN WAFER 2.50 mm. เป็น I2C BUS ใช้ต่อ SENSOR AM2302
            [ >> ] สามารถต่อ เข้ากับ ET-GPS-RS485 รับสัญญาณจากดวงเทียบ GPS มาเป็นระบบฐานเวลา
                      ที่มีความแม่นยำสูงมากๆ
            [ >> ] POWER SUPPLY 12VDC/1A แบบ D JACK 2.5 mm. (ไฟบวกนอก, ลบใน)
            [ >> ] ชุด ET-BIG CLOCK BOX ประกอบด้วย
                      1) ET-BIG CLOCK BOX 
                      2) ET-IR REMOTE KEY (ใช้ IR REMOTE ใน การสั่งงาน และ SET UP ค่าต่างๆ)
                                            
                      3) ET-SWITCHING ADAPTER 12V/1A TYPE J
                      4) เอกสารใช้งาน

 
 
                       
            [ >> ] รูปการต่อแสดงผล 2 ตัว เข้าด้วยกันทางขั้วต่อ RJ45 BUS โดยตัวที่หนึ่งแสดงเวลา
                      ตัวที่สองแสดงอุณหภูมิ
 
                       
            [ 1 ] แสดงเวลา ชั่วโมง, นาที
 
 
                       
            [ 2 ] แสดงเวลา ชั่วโมง, นาที, วินาที
 
 
                       
            [ 3 ] แสดงเวลา ชั่วโมง, นาที, วินาที
 
 
                       
            [ 4 ] นาฬิกาจับเวลา
 
 
 
                       
            [ 5 ] แสดง วันที, เดือน, วันของสัปดาห์
 
 
 
                       
            [ 6 ] แสดง เวลา, วัน-เดือน-ปี, อุณหภูมิ โดยจะแสดงวนสลับกันครั้งละ 10 วินาที ตามลำดับ
 
 
                       
            [ 7 ] แสดง เวลา, วันในสัปดาห์-วันที่, เดือน-ปี โดยจะแสดงวนสลับกันครั้งละ 10 วินาที ตามลำดับ
                      (TEST) แสดง Close, Open แบบกระ พริบ เมื่อกดคีย์นี้แต่ละครั้งจะเป็นการ สลับการแสดงผลระหว่าง
                      2 ข้อความ
 
 
                       
            [ 8 ] แสดง อุณหภูมิ ( OC), % ความชื้น โดยจะแสดงวนสลับกันครั้งละ 10 วินาที ตามลำดับ
                      (ในส่วนของความชื้น จะต้องต่อ ET-SENSOR AM2302 (OPTION ซื้อเพิ่มเติม) ถ้าไม่มีการต่อ
                      จะแสดงค่า 0.0%)
 
 
                       
            [ 9 ] การใช้งานเป็น COUNTER นับจำนวน T : แสดงค่าเป้าหมายการนับ A : แสดงค่าที่นับได้จริง
                       R : แสดงค่าคงเหลือ
 
 
                       
            [ 10 ] แสดง ชั่วโมง, นาที, วินาที แบบ ดิจิตอล Code (BINARY 8421)
 
 
                       
            [ 11 ] ต่อ SENSOR ET-SENSOR AM2302 (OPTION ซื้อเพิ่มเติม)
 
 
 
  
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [1] Catalog ::: แคตาล็อก
     [2] Manual :: คู่มือ
     [3] Guide :: การใช้
     [4] การใช้กับ G{S
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า