TEST/PCB > ET-PROJECT BOX 2W ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
    ET-PROJECT BOX 2W (A-BX-E-00027) [ 80.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็นกล่องพลาสติกเอนกประสงค์ มีขนาดรูน็อตยึดกับบอร์ด ET-AVR328 PLUS 1/2 ได้ โดยมีขนาด
                5.25 x 12.00 x 17.50 cm. มี 2 สี โดยในรุ่น B จะเป็นรุ่นสีดำ และรุ่น W จะเป็นสีครีม
 
รูปตัวอย่างการประกอบชุด ET-PROJECT BOX 2B เข้ากับชุด
ET-AVR328 PLUS
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า