TEST/PCB > ET-TOUCH PAD1 RELAY-TOGGLE ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
    ET-TOUCH PAD1 RELAY-TOGGLE (P-ET-A-00535) [ 110.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็นบอร์ด TOUCH KEY ในแบบ 1 คีย์ โดยมี OUTPUT เป็นแบบหน้าสัมผัส RELAY รูปแบบการทำ งาน
            ของ RELAY คือเป็นแบบ ( กดติด กดดับ )
                                [*] เป็น TOUCH KEY แบบสัมผัส การทำงานแบบ CAPACITIVE ขนาด 1 คีย์
                                [*] ใช้ CHIP เบอร์ IQS127D ของบริษัท AZOTEQ ในการตรวจจับการ TOUCH
                                [*] มี LED แสดง STATUS การ TOUCH ของคีย์
                                [*] ใช้ RELAY แบบ 5VDC หน้า CONTACT RELAY 5A (30VDC), 5A (220VAC)
                                [*] ขั้วต่อออกใช้งานเป็นแบบ TERMINAL ขั้วแบบขันน็อต 2 PIN
                                [*] ขั้ว POWER ไฟเลี้ยงบอร์ด 5VDC เป็นแบบ WAFER 2 PIN (2.00 mm.)/กระแสใช้งาน MAX 43 mA.
                                [*] ขนาดบอร์ด 22.86 x 22.86 mm. สูง 21.43 mm.
                                [*] ในชุดประกอบด้วย
                                             [1] บอร์ด
                                             [2] เอกสารการใช้งาน
                                             [3] ขั้ว HOUSING ตัวเมีย 2 PIN พร้อมไส้ (ขั้วต่อ POWER 5VDC)
                                [*] สภาวะ เปิดเครื่องทำงาน
                                            POWER ON CONTACT RELAY จะไม่ต่อกัน คือ เปิดอยู่ LED จะไม่ติดสว่าง
                                [*] สภาวะ TOUCH
                                            คือ กดทำงาน นิ้วไปสัมผัสกับ TOUCH PAD หน้า CONTACT RELAY และ LED
                                            จะเปลี่ยนสถานะเป็นตรงกันข้ามกับสถานะก่อนหน้าที่เป็นอยู่
                                [*] ( กดติด กดดับ )
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [1] Catalog
     [2] แคตาล็อก
     [3] Manual
     [4] คู่มือ
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า