รายการไอซี > G3M-202P-US-DC12 ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
   G3M-202P-US-DC12 ( A-RE-A-00024) [ 65.- ยังไม่รวม Vat]
 
            Solid State Relay OMRON
                                [*] INPUT 12VDC ( OPERATING VOLTAGE 9.6 TO 14.4 VDC ) ; 800 OHM
                                [*] OUTPUT 2A AT 100 TO 240VAC ; ZERO CROSS
                                [*] SIZE 40X9X20 MM ; 2 PIN INPUT , 2 PIN OUTPUT
 
 
 
  
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [1] Manual
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า