TEST PCB/ACCESSORIES > ET-CONV RJ45-DIN ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
 
 
 
    ET-CONV RJ45-DIN (P-ET-A-00552) [ 270.- ยังไม่รวม Vat]
 
            ชุด PCB พร้อมอุปกรณ์เปลี่ยนขั้วต่อแบบ RJ45 MODULAK JACK 8P8C จำนวน 2 ตัว ที่ต่อขั้ว PIN
                ขนานกัน PIN 1 ถึง PIN 8 ให้เปลี่ยนเป็นขั้วต่อแบบ 8 PIN TERMINAL เพื่อง่ายในการต่อสายต่างๆ
                ด้วยการขัน SCREW ต่อสาย นอกจากนี้ตัวบอร์ดยังมีตัวยึดเข้ากับรางระบบ DIN 35 mm. ได้ด้วย
 
 
 
 
  
       คุณสมบัติ
 
     [*] ขั้วต่อ RJ45 MODULAR JACK 8P8C แบบตัวตั้ง จำนวน 2 ตัว ต่อขนานกันอยู่ PIN 1 ถึง PIN 8
     [*] ขั้วต่อ 8 PIN TREMINAL SCREW PITCH 5.0 mm. แบบตัวเอียง ง่ายในการต่อสาย
     [*] ขั้วต่อ PIN HEADER 8 PIN ขนาด 2.54 mm. มีทั้งตัวผู้ และตัวเมีย
     [*] พร้อม DIN 35 mm. 2 ตัว สามารถยึดเข้ากับระบบรางตู้ควบคุม ขนาดกว้าง 35 mm. ได้
     [*] ขนาด PCB 6.5 x 6.3 cm.
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [1] Catalog
     [2] แคตาล็อก
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า