[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

    PROJECT PCB M1

. . . PROJECT PCB M1 . . .                                                               ราคา  44  .-

เป็น PCB แบบ PTH ( PLATEDTHROUGH HOLES) ชนิด EPOXP พร้ อมพิ มพ์ SOLER MASK ใช้ประกอบวงจรต่างๆ ขนาดเล็ก ราคาประหยัด ...

  • ขนาด PCB 6 x 8 CM

 

[ดูรายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ]


ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2018/07/16