สินค้าทั้งหมด > ET DIN ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ) ปรับปรุงเมื่อ 25 เม.ย. 2560

           
สินค้า รายละเอียด ราคา
DIN35 RAIL 49 CM A-BX-I-00061)

รางยึดกับบอร์ดที่มีตัวยึด DIN 35 mm. ความยาว 49.7 cm

50.-
BOX DIN DMB-4772 (A-BX-E-00038)

เป็นกล่องพลาสติกแบบ ABS สีครีม ขนาด 90.2 x 71.0 x 57.5 mm. เป็นกล่องสำหรับติดตั้งบนราง DIN 35 mm. พร้อม ตัวยึดราง DIN อยู่ด้านหลังกล่อง เหมาะสำหรับงาน PROJECT ต่างๆ ออกแบบ PCB ใส่ภายในกล่อง นำไปติดตั้งบนราง DIN

390.-
BOX DIN DMB-4770 (A-BX-E-00036)

เป็นกล่องพลาสติกแบบ ABS สีครีม ขนาด 90.2 x 36.3 x 57.5 mm. เป็นกล่องสำหรับติดตั้งบนราง DIN 35 mm. พร้อม ตัวยึดราง DIN อยู่ ด้านหลังกล่อง เหมาะสำหรับงาน PROJECT ต่างๆ ออกแบบ PCB ใส่ภายในกล่อง นำไปติดตั้งบนราง DIN่

220.-
BOX DIN 200 x 110 x 60 mm. (A-BX-E-00051)

เป็นกล่องพลาสติกสีครีม ขนาด 200 x 110 x 60 mm. เป็นกล่องสำหรับติดตั้งบนราง DIN 35 mm. พร้อม ตัวยึดราง DIN อยู่ด้านหลังกล่อง เหมาะสำหรับงาน PROJECT ต่างๆ ออกแบบ PCB ใส่ภายในกล่อง นำไปติดตั้งบนราง DIN

330.-
SDM120CT-MV (C-YA-A-00264)

SDM120CT-MV ... เป็น METER สำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้า เช่น V, A, Hz, PF kWh, KW อื่นๆ ใช้กับระบบไฟ 220VAC แบบ 1 PHASE ทำงานร่วม กับ SPLIT CORE CURRENT ในการต่อวัด กระแส ทำให้สะดวกไม่จำเป็นต้องตัดต่อสายไฟ POWER ที่จะวัด เพียงนำ SPLIT CORE นั้นไปคร้องเข้ากับสาย POWER มีจอแสดงผลเป็นแบบ LCD 7-SEGMENT 6 หลัก พร้อมตัวอักษร MENU สามารถอ่านค่าที่วัดได้โดยตรงทางจอ LCD และเขียนโปรแกรมอ่านค่าทาง PORT RS485 (MODBUS)
เพื่อนำค่าไปประยุกต์ในการเก็บค่าไฟ ในหอพัก หรือ อพาร์ทเม้นท์ต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม หรือนำไปใช้ในงาน IOT ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อ่านค่าแสด ผลบนมือถือ ฯลฯ

1,590.-
SDM120-MODBUS (C-YA-A-00260)

Single - Phase Multifunction Din Rail Meter
SDM120-MODBUS ...เป็น METER สำหรับ วัดค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ทางไฟฟ้า เช่น V, A, Hz, PF kWh, KW อื่นๆ ใช้กับระบบไฟ 220VAC แบบ 1 PHASE มีจอแสดงผลเป็นแบบ LCD 7-SEGMENT 6 หลัก พร้อมตัวอักษร MENU สามารถต่ออ่านค่าที่วัดได้ โดยตรงทางหน้าจอ LCD และเขียนโปรแกรมอ่านค่าทาง PORT RS485 (MODBUS) เพื่อนำค่าไปประยุกต์ในการเก็บค่าไฟ ในห้องพัก หรือ อพาร์ทเม้นท์ต่างๆ ได้ หรือนำไปใช้ในงาน IOT ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อ่านค่าแสดงผลบนมือถือ ฯลฯ

1,290.-
ET-PWR 24 TO 5-DIN (P-ET-A-00573)

เป็นชุด POWER SUPPLY ที่มีตัวยึดบอร์ดเข้ากับระบบราง DIN 35 mm. โดยเป็นวงจรแบบ STEP-DOWN VOLTAGE REGULATOR ขนาด OUTPUT 3A ใช้ IC เบอร์ LM2576-XX โดย ET-PWR 24 TO 5-DIN ให้ OUTPUT 5VDC/3AMP : INPUT 9-35VDC

310.-
ET-PWR 24 TO12-DIN (P-ET-A-00574)

เป็นชุด POWER SUPPLY ที่มีตัวยึดบอร์ดเข้ากับระบบราง DIN 35 mm. โดยเป็นวงจรแบบ STEP-DOWN VOLTAGE REGULATOR ขนาด OUTPUT 3A ใช้ IC เบอร์ LM2576-XX โดย ET-PWR 24 TO 12-DIN ให้ OUTPUT 12VDC/3AMP : INPUT 15-35VDC

310.-
ET-CONV IDC10-DIN  (P-ET-A-00559)

ขั้วต่อแบบ HEADER CONNECTOR 2.54 mm. ขนาด 10 PIN เปลี่ยนเป็นขั้ว TERMINAL SCREW PITCH 3.50 mm. ขนาด 10 PIN
พร้อม DIN 35 mm. 2 ตัว    ขนาด PCB 6.35 x 7.40 cm.

250.-
ET-CONV IDC14-DIN (P-ET-A-00560)

ขั้วต่อแบบ HEADER CONNECTOR 2.54 mm., ขนาด 14 PIN เปลี่ยนเป็นขั้ว TERMINAL SCREW PITCH 3.50 mm. ขนาด 14 PIN
พร้อม DIN 35 mm. 2 ตัวขนาด PCB 6.35 x 7.40 cm.

270.-
ET-CONV IDC16-DIN (P-ET-A-00561)

ขั้วต่อแบบ HEADER CONNECTOR 2.54 mm., ขนาด 16 PIN เปลี่ยนเป็นขั้ว TERMINAL SCREW PITCH 3.50 mm. ขนาด 16 PIN
พร้อม DIN 35 mm. 2 ตัว    ขนาด PCB 6.35 x 7.40 cm.

290.-
ET-CONV IDC20-DIN (P-ET-A-00562)

ขั้วต่อแบบ HEADER CONNECTOR 2.54 mm., ขนาด 16 PIN เปลี่ยนเป็นขั้ว TERMINAL SCREW PITCH 3.50 mm. ขนาด 16 PIN
พร้อม DIN 35 mm. 2 ตัว    ขนาด PCB 6.35 x 7.40 cm.

330.-
ET-CONV IDC24-DIN (P-ET-A-00563)

ขั้วต่อแบบ HEADER CONNECTOR 2.54 mm., ขนาด 24 PIN เปลี่ยนเป็นขั้ว TERMINAL SCREW PITCH 3.50 mm. ขนาด 24 PIN พร้อม DIN 35 mm. 2 ตัว    ขนาด PCB 7.89 x 7.40 cm.

350.-
ET-CONV IDC26-DIN (P-ET-A-00565)

ขั้วต่อแบบ HEADER CONNECTOR 2.54 mm., ขนาด 26 PIN เปลี่ยนเป็นขั้ว TERMINAL SCREW PITCH 3.50 mm. ขนาด 26 PIN พร้อม DIN 35 mm. 2 ตัว ขนาด PCB 7.89 x 7.40 cm.

370.-
ET-CONV IDC30-DIN (P-ET-A-00566)

ขั้วต่อแบบ HEADER CONNECTOR 2.54 mm., ขนาด 30 PIN เปลี่ยนเป็นขั้ว TERMINAL SCREW PITCH 3.50 mm. ขนาด 30 PIN พร้อม DIN 35 mm. 2 ตัว ขนาด PCB 7.89 x 7.40 cm.

390.-
ET-CONV IDC34-DIN (P-ET-A-00567)

ขั้วต่อแบบ HEADER CONNECTOR 2.54 mm., ขนาด 34 PIN เปลี่ยนเป็นขั้ว TERMINAL SCREW PITCH 3.50 mm. ขนาด 34 PIN พร้อม DIN 35 mm. 2 ตัว    ขนาด PCB 13.40 x 7.40 cm.

540.-
ET-CONV IDC40-DIN (P-ET-A-00568)

ขั้วต่อแบบ HEADER CONNECTOR 2.54 mm., ขนาด 40 PIN เปลี่ยนเป็นขั้ว TERMINAL SCREW PITCH 3.50 mm. ขนาด 40 PIN พร้อม DIN 35 mm. 2 ตัว    ขนาด PCB 13.40 x 7.40 cm.

570.-
ET-CONV IDC50-DIN (P-ET-A-00569)

ขั้วต่อแบบ HEADER CONNECTOR 2.54 mm., ขนาด 50 PIN เปลี่ยนเป็นขั้ว TERMINAL SCREW PITCH 3.50 mm. ขนาด 50 PIN พร้อม DIN 35 mm. 2 ตัว    ขนาด PCB 13.40 x 7.40 cm.

650.-
ET-CONV IDC64-DIN (P-ET-A-00570)

ขั้วต่อแบบ HEADER CONNECTOR 2.54 mm., ขนาด 64 PIN เปลี่ยนเป็นขั้ว TERMINAL SCREW PITCH 3.50 mm. ขนาด 64 PIN พร้อม DIN 35 mm. 2 ตัว    ขนาด PCB 13.40 x 7.40 cm.

720.-
ADAPTER RAIL DIN 35 (A-BX-E-00044)

เป็นตัวยึดราง DIN แบบพลาสติก สามารถต่อกับ PCB หรือ กล่องต่างๆ ยึดแล้วนำไปใส่ยังราง DIN 35 mm. สามารถใส่ และถอดออกจากราง DIN ได้โดยง่าย

22.-
ET-NPN TO PNP CONVERTER (P-ET-A-00554)

เป็นบอร์ดสำหรับการเปลี่ยนสัญญาณ NPN เป็น PNP บอร์ดหนึ่ง ใช้สำหรับ SENSOR ต่างๆ ที่มี OUTPUT เป็น NPN หรือ PNP ที่ไม่ตรงกับระบบ INPUT ของ PLC ที่ใช้งานอยู่โดยอาจจะมีสัญญาณ INPUTที่ไม่ตรงกับ
SENSOR นั้น และยังสามารถนำไปใช้กับระบบ PLC ที่ต่างระบบ ที่มี INPUT หรือ OUTPUT ที่เป็น NPN หรือ PNP ที่แตกต่างกันได้

950.-
ET-PNP TO NPN CONVERTER (P-ET-A-00555)

เป็นบอร์ดสำหรับการเปลี่ยนสัญญาณ PNP เป็น NPN อีกบอร์ดหนึ่ง ใช้สำหรับ SENSOR ต่างๆ ที่มี OUTPUT เป็น NPN หรือ PNP ที่ไม่ตรงกับระบบ INPUT ของ PLC ที่ใช้งานอยู่โดยอาจจะมีสัญญาณ INPUTที่ไม่ตรงกับ
SENSOR นั้น และยังสามารถนำไปใช้กับระบบ PLC ที่ต่างระบบ ที่มี INPUT หรือ OUTPUT ที่เป็น NPN หรือ PNP ที่แตกต่างกันได้

950.-
ET-RS422/485 ISOLATION DIN (P-ET-A-00553)

ชุดเปลี่ยนสัญญาณ รับ-ส่ง ข้อมูลจากแบบ RS232 เป็นแบบ RS422 หรือ RS485 ในรูปแบบการรับการส่งแบบ DIGITAL ISOLATION iCOUPLER ซึ่งสามารถ ISOLATION ได้สูงถึง 2500V RMS โดยใช้ IC เบอร์ ADM2587 ทำให้ลดปัญหาที่เกิดจาก ระบบไฟฟ้าที่ผิดปกติ, ฟ้าผ่า หรือไฟเกินเข้ามาในระบบ กันไม่ให้เกิดการเสียหายหมดทั้งระบบที่ต่อได้

1,980.-