ET Sensor > E18-D80NK (A-LE-N-00117) ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
    E18-D80NK (A-LE-N-00117) [ 195.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็น SENSOR แบบ INFRARED ใช้ตรวจจับระยะทางด้วยหลักการของการสะท้อนแสง INFRARED
            ที่ตกกระทบวัตถุ และสะท้อนแสงกลับ สามารถปรับย่านการตรวจจับได้ตั้งแต่ 6 cm. - 80 cm.
            ให้ OUPUT ออกมาเป็นแบบ LOGIC TTL คือ 0 และ 1 (5V) 
 
 
 
 
 
 
 
       คุณสมบัติ
 
     [ ] ระยะทางตรวจจับสามารถปรับค่าได้ โดยการหมุน R ปรับค่า ที่อยู่ด้านสายต่อออก ได้ตั้งแต่ 6 cm. - 80 cm.
         มี LED แสดงสถานะระยะของการตรวจจับด้วย
     [ ] วัตถุที่ใช้ SENSING จะต้องเป็นแบบทึบแสง และถ้าเป็นสีดำจะดีที่สุด เนื่องจากตัว SENSOR
        ทำงานโดยใช้หลักการของการสะท้อนแสง INFRARED
     [ ] OUTPUT เป็นแบบ OPEN COLLECTOR เวลาใช้งานต้องต่อ R 10K PULL UP ที่ OUTPUT ด้วย
     [ ] สายต่อใช้งาน 3 เส้น คือ 5VDC, GND, OUTPUT
     [ ] ให้สัญญาณ OUTPUT แบบ LOGIC 0 กับ 1
     [ ] ใช้ไฟเลี้ยง DC5V กระแส 100 mA.
     [ ] ในชุด ประกอบด้วย ตัว SENSOR และ เอกสารการใช้งาน
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [ ] Catalog
     [ ] Manual
     [ ] คู่มือ
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน