สินค้าทั้งหมด > ET Sensor ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

           
สินค้า รายละเอียด ราคา
ET-SENSOR PMS5003 PM SENSOR (A-LE-N-00130)   

PMS5003 ... เป็นชุด SENSOR ใช้สำหรับตรวจจับ อนุภาค ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้ผลการวัดเป็นค่า โดยตรงออกมาเลย ไม่ต้องนำไปคำนวณใดๆ อีก โดยค่าที่ได้ ส่งออกทาง PORT RS232 (TTL 3.3V) โดยใช้หลักการของการส่งแสง LASER ฉายส่องกับ อนุภาคในอากาศที่ลอยอยู่ โดยใช้ พัดลม ขนาดเล็กดูดอากาศเข้ามา PMS5003 สามารถวัดค่า อนุภาค ฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ ตั้งแต่ PM1.0, PM2.5 และ PM10 ได้ในชุดเดียวกัน

780.-
ET-SENSOR RAIN METER STATION (C-YA-A-00269)   

RAIN METER STATION ... เป็นอุปกรณ์วัดน้ำฝน ขนาดเล็ก โดยใช้รูปแบบเป็นถาดรับน้ำฝนเข้าสู่ถ้วยตวงเต็มแล้ว ก็จะทำการเทน้ำฝนที่ถ้วยตวงนั้นทิ้งไปอัตโนมัติ ซึ่งก็จะมีแม่เหล็กขนาดเล็กติดอยู่ที่แกนถ้วยตวงนั้น ทำการตัด SW. แม่เหล็ก เกิดการ ปิด, เปิด ตัว SW. สามารถนำสัญญาณ หน้าสัมผัส SW. CONTACT นั้นๆ มาเข้ายังวงจร CONTROLLER INPUT นับจำนวนครั้งในการ ปิด, เปิด ได้เป็นปริมาณน้ำฝน

790.-
ET-SENSOR E3F-5DP1-5L (A-LE-N-00129)   

E3F-5DP1-5L ... เป็น SENSOR SWITCH แบบตัดแสง โดยใช้งานคู่กัน ใช้งานได้ไกลสุดในระยะ 5 เมตร ประกอบด้วยตัวส่งแสงในแบบ INFRARED แบบ LED (E3F-5L) และตัวรับแสง INFRARED (E3F-5DP1) โดยรับแสงแล้วจะมี OUTPUT เป็นแบบหน้า CONTACT SWITCH (NO : ปกติเปิด) ทำงานแบบ PNP (SWITCH จะต่อไปยังไฟ VDC เมื่อมีวัตถุกั้นสัญญาณระหว่าง ตัวรับ และตัวส่ง)

340.-
ET-SENSOR MODBUS RTU SENSOR H/T (C-YA-A-00262)   

MODBUS RTU SENSOR H/T ...เป็นชุด SENSOR สำหรับ วัดอุณหภูมิ และความชื้น จากต่างประเทศ โดยใช้ต่อ           การสื่อสารผ่านทาง RS485 แบบ HALF DUPLEX ใช้ PROTOCOL แบบ MODBUS RTU สามารถต่อใช้งานได้  ระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร ( แยกแหล่งจ่ายไฟ ) ในแบบ MULTI-DROP กำหนด ADDRESS ของตัว SENSOR ได้มากถึง 255 ตำแหน่ง

890.-
ET-SENSOR ET-SHT31 WATER PROOF SENSOR (P-ET-A-00609)   

ET-SHT31 WATER PROOF SENSOR ... เป็นตัว SENSOR วัดอุณหภูมิ และความชื้น แบบกันน้ำ สามารถใช้วัดความชื้น และอุณหภูมิใน อากาศ ที่มีละอองน้ำ หรือละอองน้ำฝนได้ และวัดความชื้น และอุณหภูมิในดิน (ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง) ได้ โดยใช้ IC SENSOR เบอร์ SHT31 บรรจุตัว SENSOR และ PCB ในภาชนะบรรจุที่กันน้ำแบบโลหะ

760.-
ET-SENSOR ET-SHT20 WATER PROOF SENSOR (A-LE-N-00126)   

ET-SHT20 WATER PROOF SENSOR ... เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น แบบกันน้ำ ต่อใช้งานทาง I2C สามารถใช ้วัดความชื้น ในอากาศ และในดิน (ที่น้ำไม่ท่วมขัง) ได้เป็นอย่างดี มีความแม่นยำ และทนทานต่อสภาวะแวดล้อม โดยใช้ IC SENSOR เบอร์ SHT20 บรรจุในภาชนะกันน้ำ ใช้กับระบบไฟ 3.3V

760.-
ET-SENSOR BH1750 LUX SENSOR (A-LE-N-00121)   

เป็น MODULE ใช้วัดความเข้มของแสง โดยใช้ตัวไอซีวัดแสง เบอร์ BH1750 ต่อใช้งานทาง I2C

120.-
ET-SENSOR ET-SHT10 WATER PROOF SENSOR (P-ET-A-00572)   

ET-SHT10 WATER PROOF SENSOR เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น แบบกันน้ำ สามารถใช้วัดความชื้นในอากาศ และในดิน (ที่น้ำไม่ท่วมขัง) ได้เป็นอย่างดี มีความแม่นยำ และทนทานต่อสภาวะแวดล้อม โดยใช้ IC SENSOR เบอร์ SHT10 อยู่ภายในภาชนะบรรจุที่กันน้ำ ขนาดตัว SENSOR 79mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 14.50 mm ความยาวสาย 50 CM

940.-
ET-SENSOR ET-SENSOR BME280 (P-ET-A-00571)   

ET-SENSOR BME280 ใช้วัด ความชื้น, อุณหภูมิ และความดันบรรยากาศ ตัวเดียวครบ โดยใช้ IC SENSOR ของบริษัท BOSCH เบอร์ BME280

410.-
ET-SENSOR HK1100C (A-LE-N-00120)   

5V 0-1.2 MPa Pressure Transducer Sensor Oil Fuel Diesel Gas Water Air Sensor 

690.-
ET-SENSOR E18-D80NK (A-LE-N-00117)

เป็น SENSOR แบบ INFRARED ใช้ตรวจจับระยะทาง ด้วยหลักการของการสะท้อนแสง INFRARED ที่ตกกระทบวัตถุ และสะท้อนแสงกลับ สามารถปรับย่านการตรวจจับได้ตั้งแต่ 6 cm. - 80 cm. ให้ OUPUT ออกมาเป็นแบบ LOGIC TTL คือ 0 และ 1 (5V) 

195.-
ET-SENSOR LJ12A3-4-Z/BX (A-RF-C-00014)

INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR LJ12A3-4-Z/BX NPN, 3 WIRE ON, DIAMETER 12 mm., PROXIMITY SW. (ใช้ได้กับโลหะเท่านั้น ในการตรวจจับ), ระยะตรวจจับ 4 mm., พร้อม LED สีแดง แสดงผลสถานะการตรวจจับ

140.-
ET-SENSOR SHT15 (P-ET-A-00538)

เป็นตัววัดความชื้น และอุณหภูมิ ประกอบตัวไอซีลงบน PCB พร้อมทดสอบการทำงาน แล้ว, ต่อใช้งานเข้ากับระบบไมโครต่าง ๆ ในการอ่านค่าความชื้น และอุณหภูมิ โดยที่ ET-SENSOR SHT15 จะประกอบด้วยตัว SENSOR SHT15

 

750.-
ET-SENSOR SHT31 (P-ET-A-00539)

เป็นตัววัดความชื้น และอุณหภูมิ ประกอบตัวไอซีลงบน PCB พร้อมทดสอบการทำงาน แล้ว, ต่อใช้งานเข้ากับระบบไมโครต่าง ๆ ในการอ่านค่าความชื้น และอุณหภูมิ โดยที่ET-SENSOR SHT31 จะประกอบด้วยตัว SENSOR SHT31-DIS-B

370.-
ET-SENSOR AM2302 (P-ET-A-00540)

เป็นตัววัดความชื้น และอุณหภูมิ ประกอบตัวไอซีลงบน PCB พร้อมทดสอบการทำงาน แล้ว, ต่อใช้งานเข้ากับระบบไมโครต่าง ๆ ในการอ่านค่าความชื้น และอุณหภูมิ โดยที่ ET-SENSOR AM2302 จะประกอบด้วยตัว SENSOR AM2302 (DHT22)

 

310.-