ET Sensor > ET-SENSOR BME280 ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
    ET-SENSOR BME280 ( P-ET-A-00571  ) [ 410.- ยังไม่รวม Vat]
 
            ET-SENSOR BME280 ใช้วัด ความชื้น, อุณหภูมิ และความดันบรรยากาศ ตัวเดียวครบ โดยใช้ IC SENSOR
            ของบริษัท BOSCH เบอร์ BME280
 
 
       คุณสมบัติ
 
            DIGITAL : INTERFACE แบบ I2C (3.4 MHz MAX SPEED)
            HUMIDITY : +3% RH (0-100%)
            PRESSURE : 1.5 Pa (300-1100 hPa)
            TEMP. ACCURACY (OC) : +1% (-40 TO +85 OC)
            RESPONSE TIME : 1 SECOND
            POWER SUPPLY : 1.8 - 3.6 VDC
 
พร้อมตัวกรอบพลาสติกบรรจุบอร์ด สามารถนำไปต่อใช้งานได้จริง ขนาด 59 x 26 x 12 mm. ขั้วต่อแบบ 5 PIN พร้อมสายต่อยาว 30 cm.
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [ ] Catalog
     [ ] วงจร
     [ ] DATA BME280 ของ BOSCH
     [ ] ตัวโปรแกรม LIBRARY (Sample Zip file)
                [ ] Arduino MEGA32U4 Sample Zip file
                [ ] ESP8266 Sample Zip file
     [ ] โค้ดตัวอย่าง (Sample Code)
                [ ] Arduino MEGA32U4 Sample
                [ ] ESP8266 Sample
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน