ET Sensor > LJ12A3-4-Z/BX (A-RF-C-00014) ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
    LJ12A3-4-Z/BX (A-RF-C-00014) [ 140.- ยังไม่รวม Vat]
 
            INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR LJ12A3-4-Z/BX NPN, 3 WIRE ON, DIAMETER 12 mm., PROXIMITY SW.
            (ใช้ได้กับโลหะเท่านั้น ในการตรวจจับ), ระยะตรวจจับ 4 mm., พร้อม LED สีแดง แสดงผลสถานะการตรวจจับ
 
 
 
 
 
 
 
       คุณสมบัติ
 
 
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
         1. Catalog
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน