ET Sensor >HPMA115S0-XXX

 
 
HPMA115S0-XXX
 
 
 
   HPMA115S0-XXX ( A-LE-N-00131 ) [ 2,200.00.- ยังไม่รวม Vat]
 
          HPMA115S0-XXX ... เป็นชุด MODULE SENSOR ใช้วัดอนุภาคฝุ่นในอากาศ ของบริษัท HONEYWELL
          สามารถนำไปใช้งานวัดอนุภาคได้ทั้งในอาคาร และนอกอาคาร ให้ผลการวัดที่วัดได้ออกทาง PORT RS232
          (TTL 3.3V) ใช้วิธีการวัดด้วยหลักการของการส่งแสง LASER ส่องกับอนุภาคในอากาศที่ลอยอยู่
          โดยใช้พัดลมขนาดเล็กดูดอากาศเข้าไปยัง SENSOR สามารถวัดค่าอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก
          PM2.5, PM10 อายุการใช้งานของ SENSOR มากกว่า 20,000 ชั่วโมง
 
           
 
       คุณสมบัติ
 
 
           1. : spec
                    
 
 
 
           2. : รูปการต่อใช้งาน HPMA115S0-XXX กับบอร์ด ET-ESP8266-RS485
                                                 
 
ผลลัพธ์จากการทำงาน
 
           3. : ในชุด HPMA115S0-XXX จะประกอบไปด้วย ตัว SENSOR และ สายต่อ 8 PIN หัวท้าย
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
           1 : แคตาล็อกสินค้า (Catalog):: Catalog
           2 : คู่มือการใช้
           3 : datasheet honeywell-hpm32322550b-1275408
           4 : ตัวอย่างโปรแกรม (Code Sample)
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน