ET Sensor > RAIN METER STATION ...

 
 
 
 
 
   RAIN METER STATION  ( C-YA-A-00269 ) [ 790.00.- ยังไม่รวม Vat]
 
           RAIN METER STATION ... เป็นอุปกรณ์วัดน้ำฝน ขนาดเล็ก โดยใช้รูปแบบเป็นถาดรับน้ำฝนเข้า
           สู้ถ้วยตวงเต็มแล้ว ก็จะทำการเทน้ำฝนที่ถ้วยตวงนั้นทิ้งไปอัตโนมัติ ซึ่งก็จะมีแม่เหล็ก
           ขนาดเล็กติดอยู่ที่แกนถ้วยตวงนั้น ทำการตัด SW. แม่เหล็ก เกิดการ ปิด, เปิด ตัว SW. สามารถ
           นำสัญญาณ หน้าสัมผัส SW. CONTACT นั้นๆ มาเข้ายังวงจร CONTROLLER INPUT นับจำนวนครั้ง
           ในการ ปิด, เปิด ได้เป็นปริมาณน้ำฝน
 
       คุณสมบัติ
 
           1. : สัญญาณการนับ 1 ครั้ง จะเท่ากับปริมาณน้ำฝน 0.3 มิลลิเมตร
           2. :  พร้อมตัววัดระดับแนวนอน แบบตาแมว ใช้ในการติดตั้ง RAIN METER
           3. :  ขั้วต่อ SW. ออกเป็นแบบขั้ว RJ11-6 (มีขั้วต่อใช้งาน 2 PIN)
           4. :  สายต่อ SW. ออกจาก RAIN METER ยาว 280 cm.
           5. :  ตัวกล่องเป็นพลาสติก ขนาด 92 x 60 x 150 mm.
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
           1 : การใช้งาน
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน