สินค้าทั้งหมด >ET-I2C/RS485 ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

           
สินค้า รายละเอียด ราคา
MODBUS RTU RELAY8/IN8   (C-YA-A-00279) 

MODBUS RTU RELAY8/IN8 ... เป็นบอร์ดในชุด MODBUS RTU โดยในรุ่นนี้จะมี 8 OUTPUT RELAY และ 8 INPUT ในแบบ OPTO ISOLATION 12V รับคำสั่งการทำงานทาง PORT RS485 แบบ HALF DUPLEX มี รูปแบบในการสั่งงานในการ IN / OUT ผ่าน PORT RS485 ในแบบ MODBUS RTU

1,350.-
ET-I2C BUF IN2/OUT2   (P-ET-A-00616) 

ET-I2C BUF IN2/OUT2 ... หรือ I2C LONG LENGHT REPEATER เป็นบอร์ดที่ขยาย I/O แบบ I2C BUS ที่มี BUS DRIVER ทำให้สามารถต่อสาย I2C ได้ในระยะทางไกล 20-30 เมตรได้ ใช้ไอซีเบอร์ P82B715 BUS DRIVER จำนวน 2 ตัว ใช้ในการรับสัญญาณ I2C เข้า และขยายสัญญาณ I2C ในการส่งต่อ ทำให้สามารถต่อพ่วงกันในระยะ 20-30 เมตร ได้ต่อๆ กันไป และบนบอร์ดก็ยังมีอุปกรณ์เป็น 2 OUTPUT RELAY และ 2 INPUT ในแบบ OPTO รับแรงดัน 12V จำนวน 2 ชุด พร้อมขั้วต่อ I2C บนบอร์ดให้ต่ออุปกรณ์ I2C 3.3V BUS และแบบ 5V BUSได้ด้วย เช่น SENSOR ต่างๆ

690.-
ET-I2C BUF IN2/OUT2/SHT31   (P-ET-A-00617) 

ET-I2C BUF IN2/OUT2 นำมาบรรจุใส่กล่องกันน้ำ รุ่น WB404W, ติดตั้ง PG7 CABLE GLAND จำนวน 2 ตัว และมี SENSOR SHT31 วัดอุณหภูมิ และความชื้น บรรจุ CASE SENSOR แบบกันน้ำ
คุณสมบัติ เพิ่มเติมจากชุด

1,390.-
MODBUS RTU RELAY4/IN4   (C-YA-A-00288) 

MODBUS RTU RELAY4/IN4 ...เป็นบอร์ดที่มี RELAY ON/OFF จำนวน 4 ตัว และ INPUT TTL (3.3V) จำนวน 4 INPUT รับคำสั่งการทำงานผ่านทางการสื่อสาร RS485 แบบ HALF DUPLEX มี PROTOCAL ในการสั่งงานแบบ MODBUS RTU ต่อใช้งานได้ในระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (แยกแหล่งจ่ายไฟ)

590.-
ET-I2C IN8/OUT8     (P-ET-A-00614) 

ET-I2C IN8/OUT8 ... เป็นบอร์ดที่ใช้ PCB เดียวกันกับ ET-ESP32-RS485 โดยประกอบวงจรเฉพาะในส่วน INPUT OPTO 8 ช่อง, OUTPUT RELAY 8 ช่อง และในส่วน I2C BUS LONG LENGTH ที่สามารถต่อ
บอร์ด I2C นี้ได้ในระยะไกล

1,380.-
ET-ESP32-RS485    (P-ET-A-00613) 

ET-ESP32-RS485 ... เป็นบอร์ดควบคุมขนาดใหญ่ มีอุปกรณ์ I/O ต่างๆ ให้ครบ เลือกใช้ตัวควบคุมบอร์ดด้วย ESP32 ของ ESPRESSIF SYSTEM โดยเลือกใช้ในรุ่น ESP32 WROVER เป็นตัวควบคุม ในการสั่งงาน สามารถใช้งานสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทั้งในแบบของ WIFI, BLUETOOTH, RS485, I2C นำไปใช้ในงานต่างๆ ได้มากมายหลายวิธี สามารถพัฒนาเขียนโปรแกรมด้วย C++ ของ ARDUINO, Python ได้ สามรถนำไป พัฒนาเป็น บอร์ดควบคุมต่างๆ หรืออุปกรณ์ IOT ได้

2,180.-
MODBUS RTU RELAY8   (C-YA-A-00268) 

MODBUS RTU RELAY8 ... เป็นชุด RELAY ON/OFF จำนวน 8 ตัว ในบอร์ดรับคำสั่งทำงานผ่านทางการสื่อสาร RS485 แบบ HALF DUPLEX โดยมี PROTOCAL ในการสั่งงานได้แบบ MODBUS RTU ต่อใช้ งานได้ในระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (แยกแหล่งจ่ายไฟ)
ในแบบ MULTI-DROP กำหนด ADDRESS ของตัวบอร์ด RELAY ได้
64 ตำแหน่ง

690.-
MODBUS RTU RELAY2   (C-YA-A-00265) 

MODBUS RTU RELAY2 ... เป็นชุด RELAY ON/OFF จำนวน 2 ตัว ในบอร์ดรับคำสั่งทำงานผ่านทางการสื่อสาร RS485 แบบ HALF DUPLEX โดยมี PROTOCAL ในการสั่งงานได้ทั้งแบบ MODBUS RTU และแบบ AT COMMAND ต่อใช้งานได้ในระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (แยกแหล่งจ่ายไฟ) ในแบบ MULTI-DROP กำหนด ADDRESS ของตัวบอร์ด RELAY ได้ 32 ตำแหน่ง

390.-
ET-ESP8266-RS485  (P-ET-A-00579) 

ET-ESP8266-RS485 เป็นบอร์ดควบคุมในตระกูล ESP8266 ของ ESPRESSiF SYSTEM โดยเลือกใช้รุ่น ESP-WROOM-02 WIFI MODULE ซึ่งมี WIFI ในตัว เชื่อมต่อกับระบบ NET ด้วย TCP/IP ส่งงานควบคุมต่างๆ หรือนำไปใช้งาน IoT ก็ได้ พัฒนาเขียนโปรแกรมด้วย C++ ของ Arduino IDE for ESP8266 ง่าย และสะดวก ในการไปใช้งาน พัฒนาแล้วเสร็จนำบอร์ดไปใช้งานจริงได้เลย

1,090.-
ET-MEGA32U4-RS485  (P-ET-A-00575)

ET-MEGA32U4-RS485 เป็นบอร์ดควบคุมในตระกูล AVR ที่สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย ภาษา C หรือ C++ ของ Arduino ที่มีผู้ใช้งานมากมายและยังมีรูปแบบเป็น OPEN SOURCE โดยในบอร์ดรุ่นนี้ ใช้ MCU เบอร์ ATMEGA32U4 ที่มี USB PORT ในตัว ทำให้สามารถต่อตรงเข้ากับบอร์ด USB PORT ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้โดยตรง นอกจากนี้ บอร์ดยังมีอุปกรณ์บนบอร์ด ที่พร้อมให้คุณนำไปประยุกต์ใช้ในงาน PROJECT ต่างๆ ได้จริง มากมาย

1,090.-
ET-I2C REL8   (P-ET-A-00576)

ET-I2C REL8 เป็นบอร์ด OUTPUT แบบ RELAY ขนาด 8 ช่อง ต่อผ่านทาง BUS I2C โดยเลือกใช้ ไอซี PCF8574 เป็น ไอซี PORT รับสัญญาณจาก MCU หรือบอร์ดควบคุมต่างๆ เช่น ET-ESP8266-RS485, ET-MEGA32U4-RS485 หรือ บอร์ด MCU ต่างๆ ของ อีทีที ทางขั้ว I/O 10 PIN เป็นต้น

920.-
ET-I2C DCIN8     (P-ET-A-00577)

ET-I2C DCIN8 เป็นบอร์ด INPUT DC ขนาด 8 ช่อง ต่อผ่านทาง BUS I2C โดยเลือกใช้ ไอซี PCF8574A เป็นไอซี PORT รับสัญญาณจาก MCU หรือบอร์ดควบคุมต่างๆ เช่น ET-ESP8266-RS485, ET-MEGA32U4-RS485 หรือ บอร์ด MCU ต่างๆ ของ อีทีที ทางขั้ว I/O 10 PIN เป็นต้น

720.-
ET-I2C TO 40 IO-DIN    (P-ET-A-00578)  

ET-I2C TO 40 IO-DIN เป็นบอร์ดที่ใช้ขยาย INPUT, OUTPUT ให้กับ MCU ต่างๆ ทางระบบ BUS I2C ให้มีจำนวน I/O จำนวน 40 BIT เช่น ET-ESP8266-RS485, ET-MEGA32U4-RS485 หรือ บอร์ด MCU ต่างๆ ของ อีทีที ทางขั้ว I/O 10 PIN เป็นต้น

490.-
ET-USB USART/TTL     (P-ET-A-00580)  

ET-USB USART/TTL เป็นบอร์ดเปลี่ยนสัญญาณจาก USB PORT ของคอมพิวเตอร์ พีซี หรือเครื่อง MAC APPLE ให้มี PORT เป็นแบบ RS232 PORT โดยเป็น RS232 PORT ระดับสัญญาณในแบบ TTL เพื่อสะดวกในการนำไปต่อใช้งานกับบอร์ดต่างๆ เข้าขา MCU ได้โดยตรง

280.-