555

[ บทความทางด้านไมโครฯ ] AVR


เนื้อหาในส่วนของบทความนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทความทางด้านงานไมโครโปรเซสเซอร์ , ไมโครคอนโทรลเลอร์, อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ ... บทความจะมาจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น ในหลายเรื่อง อาจจะไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ETT เพียงอย่างเดียว ... เราอยากให้เนื้อหาส่วนนี้ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ที่สนใจ และไม่ใช่เหล็กแหลมที่ทิ่มแทงใคร ...

[ - รวมบทความทั้งหมด - ] : รวมบทความทั้งหมด
[ - PIC/BASIC Stamp - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ของ Microchip และ BASIC Stamp
[ - AVR - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ของ Atmel

บทความ

๑๖พ.ย.๒๕๔๓ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 1 [ GO ]
๑๖พ.ย.๒๕๔๓ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 2 [ GO ]
๑๖พ.ย.๒๕๔๓ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 3 [ GO ]
๑๖พ.ย.๒๕๔๓ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 4 [ GO ]
๑๖พ.ย.๒๕๔๓ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 5 [ GO ]
๑๖พ.ย.๒๕๔๓ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 6 [ GO ]
๑๖พ.ย.๒๕๔๓ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 7 [ GO ]
๑๖พ.ย.๒๕๔๓ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 8 [ GO ]
๑๖พ.ย.๒๕๔๓ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 9 [ GO ]
๑๖พ.ย.๒๕๔๓ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 10 [ GO ]
๒๔พ.ย.๒๕๔๓ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 11 [ GO ]
๒๔พ.ย.๒๕๔๓ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 12 [ GO ]
๒๔พ.ย.๒๕๔๓ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 13 [ GO ]
๒๔พ.ย.๒๕๔๓ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 14 [ GO ]
๒๔พ.ย.๒๕๔๓ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 15 [ GO ]
๒๔พ.ย.๒๕๔๓ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 16 [ GO ]

พ.ย.๒๕๔๕ : แนะนำการใช้โปรแกรม Astudio4 (AVR assembler)  [ GO ]

๒๐ ต.ค.๒๕๕๒ : แนะนำ ATmega 1280 [ GO ]

ธ.ค.๒๕๕๒ : แนะนำ ATmega 1280 ตอนที่ 2 [ GO ]

๑๑ เม.ย. ๒๕๕๕ : ลองเล่น Arduino บน Ubuntu (ET-EASY MEGA1280) [ GO ]

13/05/2017 : ใช้งาน Node MCU กับ TFT LCD [ GO ]
04/02/2018 : ทำเกมกดปุ่มกับ Arduino [GO ]

LINK

1. http://www.atmel.com : ผู้สร้าง AVR
2. Larry Barello's homepage : AVR and Robotics
3. Jack's AVR page : AVR projects for Atmel's RISC processors
4. AVR Freaks : ชุมนุม AVR ที่มี AVRGCC ให้เรา download มาใช้ได้

[ - MCS-51 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51
[ - 68HC11 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 68HC11 ของ Motorola
[ - Z80/Z180 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80 และ Z-180 ของ Zilog
[ - PC Interface - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับการควบคุมโดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
[ - อื่นๆ - ] : บทความอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการจำแนกตามตระกูลของชิพ

[- Robot -] : บทความเกี่ยวกับ ET-ROBOT 
[- ARM7 -] : บทความเกี่ยวกับ ARM7 

:: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา :: [หน้ารวม]
:: Training ::  Robotics  :: PSoC :: MCS-51 :: AVR :: 68HC :: BASIC Stamp :: PIC ::
::
Z8/Z80/Z180 :: CPLD ::
ARM :: MSP430 :: CPU/EPROM
:: PC Card/Flash :: Interface Card ::
::
USB/RS232/422/485 :: ET-Test/Project board ::
อุปกรณ์ต่อทดลอง/Connector ::
::
Counter/Clock :: Display/LCD :: Keyboard/Adapter/
หนังสือ ::
::
Barcode/Magnetic/Universal Programmer ::
ไอซีน่าสน ::

update 2018-02-04