555

[ บทความทางด้านไมโครฯ ] PIC และ BASIC Stamp

 เนื้อหาในส่วนของบทความนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทความทางด้านงานไมโครโปรเซสเซอร์ , ไมโครคอนโทรลเลอร์, อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ ... บทความจะมาจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น ในหลายเรื่อง อาจจะไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ETT เพียงอย่างเดียว ... เราอยากให้เนื้อหาส่วนนี้ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ที่สนใจ และไม่ใช่เหล็กแหลมที่ทิ่มแทงใคร ...

[ - รวมบทความทั้งหมด - ] : รวมบทความทั้งหมด
[ - PIC/BASIC Stamp - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ของ Microchip และ BASIC Stamp

บทความ

1. ๒๑ ต.ค. ๒๕๔๓ : วงจร ของบอร์ด CP-jrBS2SX [ GO ]
2. ๒๘ ต.ค. ๒๕๔๓ : คู่มือ ของบอร์ด CP-jrBS2SX [ GO ]
3. ๑๗ ก.พ. ๒๕๔๔ : ตัวอย่างโปรแกรมของ CP-PIC877 V1/V2 ตอนที่ 1 [ GO ]
4. ๑๗ ก.พ. ๒๕๔๔ : ตัวอย่างโปรแกรมของ CP-PIC877 V1/V2 ตอนที่ 2 [ GO ]
5. ๑๗ ก.พ. ๒๕๔๔ : ตัวอย่างโปรแกรมของ CP-PIC877 V1/V2 ตอนที่ 3 [ GO ]
6. มี.ค. ๒๕๔๔ : ตัวอย่างโปรแกรมของ CP-PIC877 V1/V2 ตอนที่ 4 [ GO ]
7. มี.ค. ๒๕๔๔ : ตัวอย่างโปรแกรมของ CP-PIC877 V1/V2 ตอนที่ 5 [ GO ]
8. ม.ค. ๒๕๔๗ :  BASIC STAMP กับการควบคุมหุ่นยนต์ [GO]
9. ๓๑ ม.ค. ๒๕๔๗ : Guide to PIC16F877  ตอน  เกริ่นนำ [GO]
10. มี.ค. ๒๕๔๗ : Guide to PIC16F877  ตอน  สถาปัตยกรรมของ PIC16F877 และ 16F84 [GO]
11. ๒๖ ส.ค. ๒๕๔๗ : MPLAB  ตอน  ติดตั้ง MPLAB V6.0 [GO]
12. ๑๑ ก.ย. ๒๕๔๗ : MPLAB  ตอน  การใช้งาน MPLAB V6.0 และการโปรแกรมชิพ[GO]
13. ต.ค. ๒๕๔๗ : MPLAB  ตอน ชุดคำสั่งของ PIC16F877[GO]
14. ต.ค. ๒๕๔๗ : MPLAB  ตอน การเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลเป็นไฟสลับ[GO]
15. ๒๐ ต.ค. ๒๕๔๗ : MPLAB  ตอนการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลเป็นไฟสลับไฟสลับตามการกดสวิทช์
16. ธ.ค. ๒๕๕๐ : ใช้ระบบ ICD2 กับ CP-PIC V3
17. เม.ย. ๒๕๕๕ : ใช้งาน ET-PGM PIC PK3 บน Ubuntu

 

LINK

1. http://www.microchip.com : ผู้สร้าง PIC
2. http://www.scenix.com :บริษัทที่สร้างชิพตระกูล SX ที่นำมาทำ BASIC Stamp 2SX
3. http://www.basicstamp.com : อะไรที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับ BASIC Stamp ล่ะก็ ที่นี่เป็นที่ของคุณ
4. http://203.107.212.5/sophon : โฮมเพจของ อ. โสภณ มหาเจริญ ... เป็นเรื่องเกี่ยวกับ หุ่นยนต์ที่ควบคุมโดย BASIC Stamp
5. C2C : ภาษา C สำหรับ PIC
6. C2C++ : ภาษา C++ สำหรับ PIC
7. P2C 2.00.7 : ภาษา Pascal สำหรับ PIC
8. C2Cide : IDE ที่ใช้กับ C/C++/Pascal แถมแสดง Syntax color ด้วย (ตัวนี้ฟรีครับ)

[ - AVR - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ของ Atmel
[ - MCS-51 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51
[ - 68HC11 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 68HC11 ของ Motorola
[ - Z80/Z180 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80 และ Z-180 ของ Zilog
[ - PC Interface - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับการควบคุมโดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
[ - อื่นๆ - ] : บทความอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการจำแนกตามตระกูลของชิพ

[- Robot -] : บทความเกี่ยวกับ ET-ROBOT
[- ARM7 -] : บทความเกี่ยวกับ ARM7 :: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา :: [หน้ารวม]
:: Training ::  Robotics  :: PSoC :: MCS-51 :: AVR :: 68HC :: BASIC Stamp :: PIC ::
::
Z8/Z80/Z180 :: CPLD ::
ARM :: MSP430 :: CPU/EPROM
:: PC Card/Flash :: Interface Card ::
::
USB/RS232/422/485 :: ET-Test/Project board ::
อุปกรณ์ต่อทดลอง/Connector ::
::
Counter/Clock :: Display/LCD :: Keyboard/Adapter/
หนังสือ ::
::
Barcode/Magnetic/Universal Programmer ::
ไอซีน่าสน ::

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๕๕