555

[ บทความทางด้านไมโครฯ ] Z80/Z180


เนื้อหาในส่วนของบทความนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทความทางด้านงานไมโครโปรเซสเซอร์ , ไมโครคอนโทรลเลอร์, อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ ... บทความจะมาจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น ในหลายเรื่อง อาจจะไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ETT เพียงอย่างเดียว ... เราอยากให้เนื้อหาส่วนนี้ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ที่สนใจ และไม่ใช่เหล็กแหลมที่ทิ่มแทงใคร ...

[ - รวมบทความทั้งหมด - ] : รวมบทความทั้งหมด
[ - PIC/BASIC Stamp - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ของ Microchip และ BASIC Stamp
[ - AVR - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ของ Atmel
[ - MCS-51 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51
[ - 68HC11 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 68HC11 ของ Motorola
[ - Z80/Z180 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80 และ Z-180 ของ Zilog

บทความ

1. ๒๙ก.ค.๒๕๔๓ : Z80 ตอนที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบระบบไมโครคอมพิวเตอร์ [ GO ]
2. ๒๐ก.ย.๒๕๔๓ : Z80 ตอนที่ 2 เรื่อง Z80 และรีจิสเตอร์ใน Z80 [ GO ]
3. ๒๒ก.ย.๒๕๔๓ - ๑๐ต.ค.๒๕๔๓ : Z80 ตอนที่ 3 เรื่อง z80a และเอกสารการใช้ [ GO ]
4. ๑๒ต.ค.๒๕๔๓ : Z80 ตอนที่ 4 เรื่อง โปรแกรมต้นแบบ และข้อมูลที่จำเป็น [ GO ]
5. ๑๒ธ.ค.๒๕๔๓ : Z80 ตอนที่ 5 เรื่อง คำสั่ง LD [ GO ]
6. ๑๒ธ.ค.๒๕๔๓ : Z80 ตอนที่ 6 เรื่อง ไฟล์ส่วนหัวสำหรับ ET-BOARD V4 และ CP-jr180[ GO ]
7. ๓๑ธ.ค.๒๕๔๓ : Z80 ตอนที่ 7 เรื่อง คำสั่งที่เกี่ยวกับ stack [ GO ]
8. ๒๔ม.ค.๒๕๔๔ : Z80 ตอนที่ 8 เรื่อง คำสั่งแลกเปลี่ยนข้อมูล [ GO ]
9. ๑๘ม.ค.๒๕๔๔ : วงจรของบอร์ด ET-V3.5 New Power ของ ETT [ GO ]
10. ๑๙ม.ค.๒๕๔๔ :ตัวแปลภาษาแอสเซมบลีสำหรับ Z8/Z80/Z8000 [ GO ]
11. ก.พ.๒๕๔๔ : ทดสอบ sensor แสง ด้วย ET-V6 Z80 Mode [ GO ]
12. ๒๓ ก.พ.๒๕๔๔ : Z80 ตอนที่ 9 เรื่อง คำสั่งถ่ายโอนข้อมูลแบบกลุ่ม [ GO ]
13. มี.ค.๒๕๔๔ : Z80 ตอนที่ 10 เรื่อง คำสั่งค้นหาข้อมูลในหน่วยความจำ [ GO ]
14. ๑๔ มี.ค.๒๕๔๔ - เม.ย.๒๕๔๔ : Z80 ตอนที่ 11 เรื่อง คำสั่งบวกและลบ [ GO ]
15. เม.ย.๒๕๔๔ : Z80 ตอนที่ 12 เรื่อง คำสั่งกระโดด [ GO ]
16. เม.ย.๒๕๔๔ : Z80 ตอนที่ 13 เรื่อง คำสั่งติดต่อกับ I/O [ GO ]
17. เม.ย.๒๕๔๔ : ไฟล์ส่วนหัวของ ET-BOARD V5 [ GO ]
18. ๑๕เม.ย.๒๕๔๔ : Z80 ตอนที่ 13 เรื่อง คำสั่งติดต่อกับ I/O (เพิ่มเติม) [ GO ]
19. ๒๒เม.ย.๒๕๔๔ : Z80 ตอนที่ 14 เรื่อง คำสั่งจัดการกับบิต [ GO ]
20. ๒๙เม.ย.๒๕๔๔ : Z80 ตอนที่ 15 เรื่อง คำสั่งทำงานกับลอจิก [ GO ]
21. พ.ค.๒๕๔๔ : Z80 ตอนที่ 16 เรื่อง คำสั่งเลื่อนและหมุนบิต [ GO ]
22. ๑๔พ.ค.๒๕๔๔ : Z80 ตอนที่ 17 เรื่อง เก็บตกคำสั่งที่จำเป็น [ GO ]
23. มิ.ย.๒๕๔๔ : Z80 ตอนที่ 18 เรื่อง การเขียนโปรแกรมย่อย และปิดฉาก Z80 [ GO ]
24. มิ.ย.๒๕๔๔ : เอกสารอ้างอิง สำหรับบทความ Z80 [ GO ]
25. ก.ค.๒๕๔๔ : ขับ stepping mortor ด้วย Z80 [ GO ]
26. ก.ย.๒๕๔๔ : การหน่วงเวลาใน MCS-51 และ Z80 [ GO ]
27. ๑๖ ก.ย.๒๕๔๔ : ถามตอบเกี่ยวกับ Z80#2 [ GO ]
28. ๒๖ ม.ค.๒๕๔๕ : ถามตอบเกี่ยวกับ Z80#3 [ GO ]
29. ๒๕ มิ.ย.๒๕๔๗ :
วิธีการ Lock เพื่อป้องกันการอ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Z8Encore! [ GO ]

LINK

1. http://www.zilog.com : บริษัทที่สร้าง Z80 และเป็นที่สำหรับ download ชุดพัฒนาสำหรับ Z180 ได้ฟรี ตอนนี้ตัวใหม่ มีขนาดประมาณ 10 MB
2. Thomas Scherrer Home of the Z80 CPU : แหล่งรวบรวมสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Z80
3. Hitech Z80 C-Compiler : C Compiler V3.09 สำหรับ Z80 แต่ทำงาน CP/M ครับ
4. DonTronics - Z80 : มีเอกสารบอร์ด z80 และโปรแกรม สำหรับ z80 ให้เราดาวน์โหลด
5. IAR Embeded Software : มี Z80/180 Compiler ให้ download ไปทดลองใช้

[ - PC Interface - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับการควบคุมโดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
[ - อื่นๆ - ] : บทความอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการจำแนกตามตระกูลของชิพ

[- Robot -] : บทความเกี่ยวกับ ET-ROBOT 
[- ARM7 -] : บทความเกี่ยวกับ ARM7 

:: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา :: [หน้ารวม]
:: Training ::  Robotics  :: PSoC :: MCS-51 :: AVR :: 68HC :: BASIC Stamp :: PIC ::
::
Z8/Z80/Z180 :: CPLD ::
ARM :: MSP430 :: CPU/EPROM
:: PC Card/Flash :: Interface Card ::
::
USB/RS232/422/485 :: ET-Test/Project board ::
อุปกรณ์ต่อทดลอง/Connector ::
::
Counter/Clock :: Display/LCD :: Keyboard/Adapter/
หนังสือ ::
::
Barcode/Magnetic/Universal Programmer ::
ไอซีน่าสน ::

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙